Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Alle studier


  • Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kvalitative og kvantitative metoder Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i HR og personalledelse Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Investering og finansiering Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Økonomistyring Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1+2 Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1 Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i pedagogikk Årsenhet i pedagogikk tar for seg pedagogiske grunnbegreper, og hva som kjennetegner god pedagogikk. Studiet tar utgangspunkt i pedagogiske teorier, og vektlegger det kreative aspektet ved pedagogisk arbeid.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Practical History of Financial Market - selvstudium Practical History of Financial Markets gir innsikt i viktig lærdom fra historien, henter frem noen av disse erfaringene og gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Global Markets - selvstudium Managing People in Global Markets gir innsikt i hvordan globale selskaper leder den flerkulturelle arbeidsstyrken, hvilke komplikasjoner de kan støte på, og hvordan de kan håndtere disse komplikasjonene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Communications - selvstudium Marketing Communications ser på begrepet markedsføring i et strategisk perspektiv.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Negotiation - selvstudium Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership - selvstudium Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Changing Context - selvstudium Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Development - selvstudium Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Performance Management - selvstudium Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Principles of Retailing - selvstudium Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelens driftfunksjoner, samt e-handel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Making Strategies Work - selvstudium Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Insights- selvstudium Kurset gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Risk Management - selvstudium Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Quantitative Methods - selvstudium Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig kurs for ledere.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Channels - selvstudium Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM).
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • International Marketing - selvstudium Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Influence - selvstudium Kurset gir deg grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å omsette det du lærer i din MBA eller MSc grad i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Management - selvstudium Human Resource Management gir deg en forståelse for effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Risk Management - selvstudium Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning med undervisning Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Services Marketing - selvstudium I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing Personal Competencies - selvstudium Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Credit Risk Management - selvstudium Kurset tar for kredittrisikomodellering, vurdering og håndtering av kredittrisiko gjennom de problemene som kan oppstå når bedrifter står i økonomisk nød og går konkurs.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Devoloping Effective Managers & Leaders - selvstudium Developing Effective Managers and Leaders gir deg en forståelse for lederutvikling.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Relations - selvstudium Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Research Methods for B&M - selvstudium Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Corporate Governance - selvstudium Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Alliance and Partnership - selvstudium Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Sales Force Management - selvstudium Sales Force Management lærer deg blant annet om ledelse av salgsstaben i et strategisk perspektiv og evaluering og kontroll av salgsprogrammer.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Negotiation - selvstudium Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Mergers and Acquisitions - selvstudium Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Derivatives - selvstudium Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Consumer Behavior - selvstudium Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Competitive Strategy - selvstudium Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning - selvstudium Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Finance - selvstudium Finance gir deg en forståelse for prinsippene bak finansanalyse, og du vil få kjennskap til finansielle verktøy som du kan bruke i arbeidet ditt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics - selvstudium Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Accounting - selvstudium Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Resourcing S Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Master- og pre-doc registrering - søknad om opptak Før du kan bestille et master- eller pre-doc kurs, må du søke og få opptak til studiet. Registreringen gjelder kun mastergradene og post graduate certificate in business research methods i samarbeid med Edinburgh Business School.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Master of Business administration Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomstudiet er en årsenhet som gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i pedagogikk Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Science Financial Management MSc in Financial Management gir deg som jobber med finans eller økonomi den nødvendige kunnskapen for å kunne bidra med noe vesentlig der det betyr mest for forretningsvirksomheten: på bunnlinjen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Skatterett 2 Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i PR og kommunikasjon Årsenheten i PR og kommunikasjon gir deg en innføring i taktisk, praktisk og teoretisk kunnskap innenfor faget PR og kommunikasjon. PR- og kommunikasjonsrådgivere jobber med å gi strategiske råd i kommunikasjonsspørsmål til ledere i næringslivet, det offentlige, frivillige organisasjoner og i politikk.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ordre - faktura Ordre - Faktura gir opplæring i programmet Mamut Enterprise E5. Du vil blant annet lære å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i systemet.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Samfunnsvitenskapelig metode Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i grunnmedisin Årsenheten i grunnmedisin gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer mennesker.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter.
   Studiepoeng: 5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 1 (MED 4) Sykdomslære 1 passer for deg som trenger kunnskap om sykdommer og sykdomsprosesser i kroppen, samt ønsker en innføring i hvordan medikamenter og rusmidler påvirker menneskekroppen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 2 (MED5) Kurset gir deg grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og hvordan de kan behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i ernæring og helse Årsenheten i ernæring og helse gir deg en innføring i ernæringsfysiologi, med fokus på blant annet kroppens energiomsetning, næringsstoffenes fysiologiske virkning og forebygging og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fysiologi Kurset tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse strukturelt sett er bygd opp og fungerer, både enkeltvis og sammen som en helhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Grunnleggende ernæring Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ernæringslære, med hovedvekt på makro- og mikronæringsstoffenes funksjon og metabolisme.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunn, individ og helse (MED6) Samfunn, individ og helse er et kurs for deg som ønsker kunnskap om hvordan helsen vår påvirkes av miljøet rundt oss og samfunnet vi lever i.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Journalistikk Jobber du med PR i dag og ønsker mer kompetanse, eller har du et ønske om å jobbe med PR er dette det rette kurset for deg.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og helse Ernæring og helse er et kurs for deg som trenger kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen vår.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og prestasjon Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hvordan kostholdet kan fremme utbytte av trening, bedre restitusjonen og øke prestasjonen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kosthold og samfunn Kurset passer for deg som vil ha kunnskaper om ernæringsforskning, ernæringspolitikk, kostrådgivning og matens betydning i menneskers liv.  
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Master of Science Marketing MSc in Marketing gir deg en bred innsikt i markedsføringsbegrepet og du vil lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Rabatt medlem Fagforbundet og Høyskolen Kristiania Fagforbundet sine medlemmer får 15% rabatt på alle studier hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.
    
   Les mer
  • Finansregnskap og regnskapsteori Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsregnskap og god regnskapsskikk Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i markedsføring og salg Årsenhet i markedsføring og salg gir deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du forstår strukturene og prosessene som inngår i en moderne salgs- og markedsføringsavdeling.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Personlig trening Årsenheten i personlig trening gir deg en unik kompetanse til å jobbe som personlig trener (PT). I tillegg til en solid innføring i trening, får du gjennom dette studiet en grundig kompetanse i coaching.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse systemene er bygget opp og fungerer.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Treningslære Treningslære er et emne for deg som trenger å lære om hvordan man planlegger og gjennomfører hensiktsmessig trening for å oppnå spesifikke mål, samt om hvilke endringer som skjer i kroppen når vi utsetter den for regelmessig trening.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Aktivitetslære Aktivitetslære er et kurs for deg som ønsker å utvikle kunnskap og ferdigheter om å kunne trene deg selv eller andre.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Spesialpedagogikk (15 stp) Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Pedagogisk rådgiving og veiledning En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Arbeidsmiljø og Psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internasjonal HRM Internasjonal HR gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internkommunikasjon og merkebygging Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Leder og talentutvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 2 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem. I tillegg tar kurset for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 3 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens respirasjonssystem, immunsystem, fordøyelsessystem, reproduksjonssystem, nyrene og urinveiene samt skjelett- og muskelanatomi.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 1 I Anatomi og fysiologi 1 lærer du om hvordan cellene våre er bygget opp, og om hvordan samspillet mellom kroppens flere milliarder celler gjør menneskekroppen helt unik.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Læring, kreativitet og innovasjon I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • PR-fagets samfunnsrolle Kurset gir deg en grundig innføring i praktisk PR og kommunikasjon, og du vil også lære om hvilken rolle de nevnte begrepene har i samfunnet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internkultur og kommunikasjon Dette er et kurs som gir deg en innføring i internkommunikasjon og hvordan dette kan påvirke organisasjonens indre liv og oppfatningen av organisasjonen.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Politikk og påvirkning Dette er et kurs som gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Metodisk lesing Kurset gir deg en innføring i metode og det legges vekt på bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode inn mot bacheloroppgaven.
   Studiepoeng: 5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kommunikasjon og gruppeprosesser Kommunikasjon og gruppeprosesser gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bacheloroppgave i pedagogikk Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Co-Creation Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjekt og prosessstyring Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Læringsperspekt og ped sos I dette emnet vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset ser særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akademisk lesing og skriving I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kreativitet, innovasjon og nyskapning Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Mikroøkonomi Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Statistikk for økonomer Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Makroøkonomi Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere Bacheloren dekker utdanningskravet som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Matematikk for økonomer Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Serviceledelse Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forhandlinger og påvirkning Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digitale ressurser, læring og undervisning Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i skole og arbeidsliv og hvilke utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akupunktur under fødsel Videreutdanningen Akupunktur under fødsel er en utdanning for deg som ønsker å benytte akupunktur til den fødende kvinnen.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Metode I: statistikk og kvantitative metoder Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS.
   Studiepoeng: 7.5
   Les mer
  • Kreativ skriving Kreativ skriving er et kurs som skal lære deg å skrive bedre, både friere tekster og tekster med bestemte mål. Du vil bli en mer bevisst språkbruker og får et større repertoar som skribent.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategic negotiation for the oil and gas industry - selvstudium Dette kurset fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier for olje- og gassektoren. Du lærer gjennom bruk av caseeksempler å anvende en prosessmodell.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Finance for the oil and gas industry - selvstudium Kurset bygger på kjernefaget Finance og utvikler videre konsepter som er behandlet der. Det introduseres ytterligere konsepter, finansielle verktøy og ideer som kan benyttes av ledere innen olje og gass.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic planning for the oil and gas industry - selvstudium Ledere finner det ofte vanskelig å ta et skritt tilbake for å vurdere egen industri på en objektiv måte. Strategisk planlegging for olje- og gassindustrien har som mål å overvinne dette problemet
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project management for the oil and gas industry - selvstudium Dette kurset bygger videre på Project management og er tilpasset behovet til olje- og gassektoren. Viktige temaer som behandles med en prosjektledervinkling er kontrahering, risiko, tvister og usikkerhet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Post Graduate Certificate in Business Research Methods- PGCert. Dette programmet er obligatorisk for alle som ønsker å gjennomføre en doktorgrad ved Edinburgh Business School, Heriot-Watt University. Programmet består av tre metodekurs som må studeres i rekkefølge: Doctoral Business Research 1,2 og 3.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Psykologi Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til samfunn. Med en årsenhet i psykologi vil du lære kunnskap og teknikker som vil være relevante for mange fagområder.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Psykologisk hist og forskningsmet Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Aktivitetslære 2 Aktivitetslære 2 tar for seg mer avanserte styrke- og utholdenhetstrening, samt anti-doping-arbeid.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg PT-rollen er et kurs for deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter innen coaching, kommunikasjon og personlig salg. Hovedfokus i dette kurset er å utvikle kompetanse knyttet til det å rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching.
   Studiepoeng: 20 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Innføring i psykologi Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Deliveri succes proj (S) Dette kurset gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Deliveri succes proj (U) Dette kurset gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business (S) I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business (U) I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making (U) I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making (S) I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadersh, Theo and Pract (S) Emnet undersøker kritisk begrepet ledelse i organisasjoner. Videre utforskes den teoretiske utviklingen om hvordan ledelse forstås og bidra til refleksjon rundt ledelsesmessige spørsmål for moderne organisasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership, Theory and Practice (U) Emnet undersøker kritisk begrepet ledelse i organisasjoner. Videre utforskes den teoretiske utviklingen om hvordan ledelse forstås og bidra til refleksjon rundt ledelsesmessige spørsmål for moderne organisasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • People, Work and Organis(S) Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • People, Work and Organisations (U) Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Marketing (S) Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Marketing (U) Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Merkevareledelse I dette emnet får du en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Doctoral business research 1:An Introduction to research methods(S) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • DocBR1: An Introduction to Business Research (U) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Vi mennesker lærer oss nye ting hver eneste dag, og vi kan tilegne oss en forbløffende mengde kunnskap og ferdigheter.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Et individogsystempers. Emnet har som mål å gi en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Spesialpedagogikk Årsenheten i spesialpedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digital markedsføring Dette deltidsstudiet tilbys gjennom Fagskolen Kristiania på nett. For å lese mer og søke på studiet, klikk her
   Studiepoeng: 30
   Les mer
  • Helsekoordinator Dette deltidsstudiet tilbys gjennom Fagskolen Kristiania på nett. For å lese mer og søke på studiet, klikk her
   Studiepoeng: 30
   Les mer
  • Juridisk assistent  Dette deltidsstudiet tilbys gjennom Fagskolen Kristiania på nett. For å lese mer og søke på studiet, klikk her
   Studiepoeng: 60
   Les mer
  • Kontormedarbeider Dette deltidsstudiet tilbys gjennom Fagskolen Kristiania på nett. For å lese mer og søke på studiet, klikk her
   Studiepoeng: 30
   Les mer
  • Studiepoeng: 30
   Les mer
  • Regnskapsmedarbeider Dette deltidsstudiet tilbys gjennom Fagskolen Kristiania på nett. For å lese mer og søke på studiet, klikk her
   Studiepoeng: 30
   Les mer
  • Tekstforfatting En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette kurset vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sosial- og personlighetpsykologi (*) Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Utviklingspsykologi og emosjoner (*) Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer