Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Årsregnskap og god regnskapsskikk

Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Kurset skal lære deg opp i de sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap. Du vil få kjennskap til de etiske regnskapsfaglige problemstillinger.

  Videre vil du lære å kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø.

  Årsregnskap og god regnskapsskikk består av følgende emner:

  • Plikten til å utarbeide årsregnskap, frister, etc.
  • Planlegging og forberedende arbeider
  • Årsregnskapet – klassifisering og presentasjon
  • Hendelser etter balansedagen
  • Virkelig verdi
  • Nedskrivninger
  • Immaterielle eiendeler
  • Varige driftsmidler
  • Leasede eiendeler
  • Aksjer og andeler i andre selskaper
  • Obligasjoner og langsiktige fordringer
  • Varer
  • Anleggskontrakter
  • Fordringer (omløpsmidler)
  • Bankinnskudd og kontantekvivalenter
  • Egenkapital og egenkapitaltransaksjoner
  • Skatter, herunder utsatt skatt
  • Annen langsiktig gjeld
  • Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
  • Kortsiktig gjeld
  • Driftsinntekter
  • Driftskostnader
  • Finansposter
  • Noter til regnskapet
  • Konsernregnskap – Minoritetsinteresser – Utsatt skatt – flere år etter kjøpet


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsmål

  Etter å ha gjennomført dette emnet, skal kandidaten kunne avslutte et regnskap hvor det kreves innsikt betydelige ut over innføringsnivå. Kandidaten skal beherske både regnskapsmessige og skattemessige regler i den forbindelse.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6090
    Årsregnskap og god regnsk... Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper 6004 Investering og finansiering (7,5 stp), 6084 Finansregnskap (7,5 stp) samt 6088 Finansregnskap og regnskapsteori (15 stp), eller tilsvarende.
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Skriftlig
Lukk