Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.

180 stp Bachelor

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  I dag er det mer enn 290 000 virksomheter i Norge med 1-19 ansatte. Det er svært mange ledere og mellomledere i små- eller mellomstore virksomheter og det er få studieprogram som retter seg mot denne lederrollen. Studiet er derfor utviklet spesielt med fokus på kunnskap og verktøy du trenger for å gjøre en god jobb som leder med personalansvar i denne type virksomheter.

  Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium med stor valgfrihet. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over 6 år, men du kan velge å gjennomføre i et annet tempo.

  Kjernefagene utgjør 90 studiepoeng. Studiet er lagt opp med en tydelig anbefalt progresjon de tre første årene. Målsetningen er å gi en bredde innen økonomisk-administrative fag som grunnlag for å forstå bedriftenes verdiskapning. Studiet vil også gi dybdeforståelse innen fagområdene organisasjon og ledelse og metode.

  Hele 90 studiepoeng er valgfag. Du kan velge fra hele porteføljen av nettstudier fra Høyskolen Kristiania (gjelder NOKUT-godkjente høyskoleemner). Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du søke innpass/fritak for inntil 120 studiepoeng. Det kan søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom du har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier.

  Bachelorgraden består av 180 studiepoeng og kan oppnås på følgende måter:

  • Du kan ta alle 180 studiepoengene på nett hos Høyskolen Kristiania Nettstudier, eller
  • Du kan søke om innpass for inntil 120 studiepoeng av merkantile fag fra andre høyskoler, og ta de resterende studiepoeng hos Høyskolen Kristiania Nettstudier. Les mer om ordningen her.


  Studieplan


  Ta kontakt på e-post hvis du er usikker på hvilken programbeskrivelse/studieplan du tilhører. 

Lukk
 • Læringsutbytte

  Studiet har som mål å gi en bredde innen økonomisk-administrative fag som grunnlag for å forstå bedriftenes verdiskapning. Studiet vil også gi dybdeforståelse innen fagområdene organisasjon og ledelse og metode.

  Målet er at du etter endt studium har kunnskaper, ferdigheter og verktøy som kreves for å gjøre en god jobb som leder eller mellomleder med personalansvar i en liten eller mellomstor norsk virksomhet.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne være leder eller mellomleder med personalansvar i en liten eller mellomstor virksomhet. Du vil kunne jobbe innenfor offentlig virksomhet, organisasjoner og næringsliv.

  Fordypning og fagsammensetning kan være med å påvirke hvilke bransjer og arbeidsoppgaver du er kvalifisert for. Eksempelvis vil du kunne jobbe innenfor HR, økonomi, markedsføring, salg eller liknende. 

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine. 

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

Lukk
 • Studiemodell

  For å oppnå graden må du ha 90 studiepoeng kjernefag og 90 studiepoeng valgfag. Studieplanen legger opp til gjennomføring på deltid over 6 år, men du har anledning til å velge en annen progresjon.

  Studiemodell for Bachelor i administrasjon og ledelse - Høyskolen Kristiania Nettstudier Studiemodell for Bachelor i administrasjon og ledelse - Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Studieplanen legger opp til å ta kjernefagene de første tre studieårene, men du kan også starte med valgfagene først hvis du ønsker det.

  Hvis du følger anbefalt studieprogresjon vil du det første året få en grunnleggende innføring i organisasjon og ledelse og metodefag som fremmer akademisk tenkning, samt markedsføring og bedriftsøkonomi. Du introduseres til økonomisk-administrative fag gjennom en grunnleggende faglig teori, praktiske metoder og verktøy. 

  Det andre året har som målsetning å skape breddeforståelse innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, gjennom emnene 6104 Forhandlinger og påvirkning, 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning og 6327 Innføring i strategi, i tillegg til fordypning i metode gjennom emnet 6020 Metode 2: Kvantitativ metode. 

  Det tredje studieåret er målet å gi deg en dypere innsikt i ledelsesfagene med emnene 6302 Strategisk HR, 6305 Rekruttering og 6328 Operativ personalledelse, i tillegg til fordypning i metode gjennom emnet 6021 metode 2: Kvalitativ metode (6021 lanseres jan/feb 2020).

  Studiets oppbygning finner du i programbeskrivelsen.

Lukk
 • Kursvalg

  Bachelorstudiet er bygd opp følgende måte:

  1. Kjernefag (90 studiepoeng)

  Organisasjon og ledelse

  • 6304 Organisasjon og ledelse
  • 6104 Forhandling og påvirkning
  • 6302 Strategisk HR
  • 6328 Operativ personalledelse
  • 6305 Rekruttering


  Metode

  • 6277 Akademisk lesing og skriving
  • 6020 Kvantitativ metode
  • 6021 Kvalitativ metode


  Økonomisk-administrative fag

  • 6324 Bedriftsøkonomi
  • 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning
  • 6327 Innføring i strategi
  • 6016 Markedsføring


  Tilleggsinformasjon

  • 6016 Markedsføring, 6324 Bedriftsøkonomi, 6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning, 6327 Innføring i strategi og 6104 Forhandling og påvirkning kan tas i valgfri rekkefølge.
  • 6277 Akademisk skriving og lesing bør tas før 6020 Metode 1: Kvantitativ metode og 6021 Metode 2: Kvalitativ metode. OBS! 6021 Metode 2: Kvalitativ metode lanseres jan/feb 2020. Nåværende metodeemne, 6089 Samfunnsvitenskapelig metode tilsvarer 6021 og kan benyttes som kjernefag.
  • 6304 Organisasjon og ledelse bør tas før 6302 Strategisk HR, 6328 Operativ personalledelse og 6305 Rekruttering


  2. Valgfag (90 studiepoeng)

  I tillegg til kjernefagene må du ta valgfag som tilsammen gir deg 90 studiepoeng. Nedenfor er valgfagene som tilbys ved Høyskolen Kristiania gruppert slik at det blir enkelt for deg å velge ytterligere fordypning innenfor relevante fagområder. 

  Ønsker du å gå videre med masterstudier, anbefaler vi at du velger kurset 5314 Bacheloroppgave i administrasjon og ledelse som et av valgfagene (lanseres i 2020). Det er også mulig å skreddersy studiet ved å sette sammen valgemner slik at de tilfredsstiller kravene til opptak på ønsket masterprogram.

  Følgende emner kan inngå som kjernefag i ny studiemodell:

  • 6089 Samfunnsvitenskapelig metode: Emnet tilsvarer det nye emnet 6021 Metode 2: Kvalitativ metode. 6021 lanseres i løpet av 2020.
  • 6321 Statistikk for økonomer/6050 Statistikk 1+2: Emnene tilsvarer 6020 Metode 1: Kvantitativ metode. 
  • 6019 Bedriftsøkonomi/6001 Innføring i bedriftsøkonomi: Emnene tilsvarer 6324 Bedriftsøkonomi. 


  Merk at emnene over ikke kan benyttes som valgfag når de benyttes som kjernefag i bachelorgraden. 


  90 stp
  Kjernefag
  • Bachelor - Kjernefag (12)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6022
    Metode I: statistikk og k... Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6328
    Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6016
    Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6089
    Samfunnsvitenskapelig met... Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6304
    Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6104
    Forhandlinger og påvirkni... Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6302
    Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6305
    Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6277
    Akademisk lesing og skriv... I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6324
    Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6316
    Kreativitet, innovasjon o... Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6327
    Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
  • Bachelor - Valgfag (10)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1242

    Andre valgfag

    52.5 74.300,- Velg
    7055
    Tekstforfatting En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette kurset vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6003
    Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6078
    Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6323
    Matematikk for økonomer Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7103
    Utviklingspsykologi og em... Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv. Les mer
    15 19.300,- Velg
    7057
    Kreativ skriving Kreativ skriving er et kurs som skal lære deg å skrive bedre, både friere tekster og tekster med bestemte mål. Du vil bli en mer bevisst språkbruker og får et større repertoar som skribent. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1232

    Fordypning HR og personalledelse

    67.5 93.600,- Velg
    6105
    Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7101
    Psykologisk historie og f... Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap. Les mer
    15 19.300,- Velg
    7100
    Innføring i psykologi Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå. Les mer
    15 19.300,- Velg
    6247
    Prosjekt- og prosesstyrin... Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6101
    Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6306
    Internasjonal HR Internasjonal HR gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1233

    Fordypning ledelse

    37.5 55.000,- Velg
    6299
    Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6275
    Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6267
    Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6285
    Serviceledelse Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1234

    Fordypning markedsføring

    45 66.000,- Velg
    6279
    Merkevareledelse I dette emnet får du en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6308
    Internkommunikasjon og me... Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6276
    Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6268
    Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6272
    Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6267
    Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1235

    Fordypning salg

    37.5 55.000,- Velg
    6271
    Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6268
    Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6299
    Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6269
    Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6285
    Serviceledelse Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1236

    Fordypning prosjektledelse

    37.5 54.850,- Velg
    6314
    Co-creation Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6275
    Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6319
    Økonomi- og usikkerhetsst... Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6106
    Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner. Les mer
    15 21.850,- Velg
    p-1237

    Fordypning PR og kommunikasjon

    45 66.000,- Velg
    7053
    Internkultur og kommunika... Dette er et kurs som gir deg en innføring i internkommunikasjon og hvordan dette kan påvirke organisasjonens indre liv og oppfatningen av organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7054
    Politikk og påvirkning Dette er et kurs som gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6268
    Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7052
    PR-fagets samfunnsrolle Kurset gir deg en grundig innføring i praktisk PR og kommunikasjon, og du vil også lære om hvilken rolle de nevnte begrepene har i samfunnet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7047
    Journalistikk Jobber du med PR i dag og ønsker mer kompetanse, eller har du et ønske om å jobbe med PR er dette det rette kurset for deg. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1238

    Fordypning bedriftsøkonomi

    45 66.000,- Velg
    6319
    Økonomi- og usikkerhetsst... Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6004
    Investering og finansieri... Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6002
    Økonomistyring Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6084
    Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6322
    Makroøkonomi Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6320
    Mikroøkonomi Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1133

    Regnskap - krever forkunnskaper

    30 43.850,- Velg
    6088
    Finansregnskap og regnska... Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor. Les mer
    15 21.850,- Velg
    6090
    Årsregnskap og god regnsk... Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6091
    Regnskapsføreryrket og re... Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1240

    Juridiske emner

    60 87.600,- Velg
    6105
    Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6018
    Skatterett 1+2 Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver. Les mer
    15 21.850,- Velg
    6064
    Skatterett 2 Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6082
    Skatterett 1 Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6087
    Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter. Les mer
    5 7.150,- Velg
    6086
    Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet. Les mer
    10 14.600,- Velg
    6101
    Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Eksamensavgift
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpassing av tidligere utdanning

  Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du søke innpass/fritak for inntil 120 studiepoeng. Det kan søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom du har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier.

  Vil du få innpasset fag hos Høyskolen Kristiania Nettstudier må dette vurderes individuelt. Du må da bestille «Fritak- og innpassvurdering». Legg produktet i handlekurven og fullfør kjøpet. Etter at du har bestilt dette vil du få en ordrebekreftelse på e-post. Her finner du innpasskjema og fritaksskjema, og informasjon om hva du må fylle ut og hvilke papirer du må sende til oss. 

  Dersom du allerede har fullført merkantile fag eller studier fra andre høyskoler, så kan du helt uforpliktende søke om innpass for fagene. Les mer om innpassordningen her.

  Trykk her for å komme til siden hvor du kan kjøpe innpassvurdering.

Lukk
Lukk
 • Videre masterstudier

  Bachelor i administrasjon og ledelse kvalifiserer til opptak til enkelte masterstudier ved Høyskolen Kristiania. Merk at de ulike masterstudiene som oftest har et minimumskrav til karaktersnitt. Ønsker du å skreddersy studiet for å søke opptak til andre mastergrader enn ledelse, kan du sette sammen valgemner slik at de tilfredsstiller kravene til opptak på ønsket masterprogram. Her finner du mer informasjon om Høyskolen Kristianias masterstudier.

  Har du spørsmål eller behov for mer informasjon om opptak til våre masterprogrammer kan du ta kontakt med oss: 

Lukk
 • Eksamen

  Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.

  Informasjon om eksamen i de ulike kursene finner du i beskrivelsen av hvert kurs under overskriften "Eksamen".

Lukk