Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.

180 stp Bachelor

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  HR (Human Resources) er et fagområde som stadig får mer oppmerksomhet i privat og offentlig sektor, og flere og flere arbeidsgivere etterspør kompetanse i å lede de menneskelige ressursene i sin organisasjon. 

  Denne bachelorgraden passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og som motiveres av å utvikle det enkelte individ til å bli bedriftens viktigste ressurs.

  Hva lærer du?
  En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å anskaffe og beholde de riktige personene i organisasjonen, og å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. For dette kreves det en HR-funksjon med den nødvendige kompetansen, og det er nettopp denne kompetansen du tilegner deg i dette studiet. 

  Du vil få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte og utvikle de menneskelige ressursene i en organisasjon. Du vil også få god innsikt i hvordan bedrifter kan benytte menneskelige ressurser for å nå forretningsmessige mål og skape god lønnsomhet.

  Fagene du vil møte i studiet er både rene HR-fag og det vi kaller forretningsfag. Det vil gi deg dybdekompetanse i HR og en god forståelse for forretningsdrift. Du vil blant annet lære om HR-strategi, rekruttering, personalledelse og talentutvikling, prosjektledelse, forhandlinger i norsk arbeidsliv og internkommunikasjon med mer.

  Studieplan 2018 - 2025
  Se fullstendig versjon av studieplanen her

  Studieplan 2013 - 2019
  Se fullstendig versjon av studieplanen her

  Ta kontakt med nettstudier@kristiania.no hvis du er usikker på hvilken studieplan du tilhører.

  Studier i Oslo eller Bergen
  Høyskolen Kristiania tilbyr Bachelor i HR og personalledelse også som campus-basert heltidsstudium. Med oppstart hver høst kan du ta graden i Oslo eller Bergen.

Lukk
 • Læringsmål

  Gjennom studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon. Videre vil du utvikle deg til å bli en reflektert medarbeider med forståelse for arbeidsgiverrollen, individene i organisasjonen og forretningsdriften.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Med en Bachelor i HR og personalledelse har du et bredt spekter med karrieremuligheter. Du vil være kvalifisert for å jobbe med ulike type stillinger i HR-avdelinger, rekrutteringsbyråer og konsulentselskaper.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   

   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
Lukk
 • Studiemodell

  Studiet er fleksibelt på den måten at det er delt opp i seks ulike semestre. Vi både ønsker og anbefaler at du følger rekkefølgen som vises i studiemodellen under, men du står fritt til å velge selv hvor lang tid du ønsker å bruke på hvert semester (innenfor studieretten på 18 måneder).

  study points study points
Lukk
 • Kursvalg

  Kjernefag
  Du må ta alle kjernefagene for å få bachelorgraden godkjent. Det kreves også at du leverer bacheloroppgaven din hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

  Emnene er delt inn i ulike semestre, og vi anbefaler at kursene tas i rekkefølgen som er vist under. Dersom du ønsker å være fulltidsstudent tar du 30 studiepoeng i semesteret, men om du ønsker å studere på deltid tar du de oppsatte semesterpakkene over et helt år. 

  OBS! 6021 Metode II: Markedsanalyse - kvalitativ metode som er kjernefag i 6. semester lanseres i 2020. Emnet 6089 Samfunnsvitenskapelig metode inngår som kjernefag i 6. semester frem til 6021 er lansert. 

  Valgfag
  Det inngår 30 studiepoeng valgfag i bachelorgraden, og du velger fritt blant kursene som er listet nedenfor. 

  Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du innpasse inntil 30 studiepoeng, som en erstatning for valgfagene. Hver enkelt søknad om innpass vurderes individuelt, men eksempler på aktuelle fagområder kan for eksempel være sosiologi, psykologi, pedagogikk, bedriftsøkonomi, markedsføring eller ledelse. Les mer under fanen Fritak og innpass.

  Gjestetilgang
  Dersom du ønsker gjestetilgang til kjernefagene, må du klikke deg inn på det aktuelle kjernefaget og be om gjestetilgang derfra.


  150 stp
  Kjernefag
  • Bachelor - Kjernefag (6)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1153

    1. semester

    30 44.000,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6247
    Prosjekt- og prosesstyrin... Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6267
    Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6016
    Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1154

    2. semester

    30 44.000,- Velg
    6302
    Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6304
    Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6268
    Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6104
    Forhandlinger og påvirkni... Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1155

    3. semester

    30 44.000,- Velg
    6022
    Metode I: statistikk og k... Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6307
    Leder- og talentutvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6019
    Bedriftsøkonomi I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6105
    Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1156

    4. semester - velg 30 studiepoeng valgfag fra listen lenger ned på siden

    0,- Velg
    p-1157

    5. semester

    30 44.000,- Velg
    6305
    Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6101
    Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6003
    Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6328
    Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    p-1158

    6. semester

    30 43.850,- Velg
    6313
    Bacheloroppgave i HR og p... Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri. Les mer
    15 21.850,- Velg
    6306
    Internasjonal HR Internasjonal HR gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6089
    Samfunnsvitenskapelig met... Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
  • Bachelor - Valgfag (30)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    7055
    Tekstforfatting En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette kurset vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7057
    Kreativ skriving Kreativ skriving er et kurs som skal lære deg å skrive bedre, både friere tekster og tekster med bestemte mål. Du vil bli en mer bevisst språkbruker og får et større repertoar som skribent. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6327
    Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6277
    Akademisk lesing og skriv... I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6308
    Internkommunikasjon og me... Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6276
    Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6316
    Kreativitet, innovasjon o... Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6274
    Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6275
    Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    5311
    Læringsperspektiver og pe... I dette emnet vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset ser særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling. Les mer
    15 19.300,- Velg
    7054
    Politikk og påvirkning Dette er et kurs som gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7052
    PR-fagets samfunnsrolle Kurset gir deg en grundig innføring i praktisk PR og kommunikasjon, og du vil også lære om hvilken rolle de nevnte begrepene har i samfunnet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7047
    Journalistikk Jobber du med PR i dag og ønsker mer kompetanse, eller har du et ønske om å jobbe med PR er dette det rette kurset for deg. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6087
    Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter. Les mer
    5 7.150,- Velg
    6084
    Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6082
    Skatterett 1 Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6064
    Skatterett 2 Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6018
    Skatterett 1+2 Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver. Les mer
    15 21.850,- Velg
    5308
    Læring, kreativitet og in... I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5306
    Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5304
    Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5303
    Pedagogisk rådgivning og ... En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5302
    Spesialpedagogikk (15 stp... Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet. Les mer
    15 19.300,- Velg
    6269
    Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6272
    Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6271
    Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6299
    Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6086
    Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet. Les mer
    10 14.600,- Velg
    6004
    Investering og finansieri... Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6078
    Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass og fritak

  Du kan søke om innpass og fritak for totalt 120 studiepoeng. 

  Innpass
  Du kan innpasse inntil 30 studiepoeng som en erstatning for valgfag. Dette kan for eksempel være fag innenfor sosiologi, psykologi, pedagogikk og ledelse etc. 
   

  Fritak
  Du kan også søke om fritak for kurs du allerede har fullført i tidligere studier, og som tilsvarer kurs som inngår i denne bachelorgraden. For eksempel om du tidligere har fullført bedriftsøkonomi, kan du søke om fritak for faget 6011 med tittel Bedriftsøkonomi. 

Lukk
 • Utveksling

  Høyskolen Kristiania har avtaler om utvekslingsopphold. For både steds- og nettbaserte studier er utvekslingen stedsbasert og på fulltid. Ordningen om utveksling gjelder for studenter som har avtale om gradsgivende studier og som har oppnådd minimum 60 studiepoeng ved Høyskolen Kristiania. Les mer om mulighetene i studieplanen eller på Internasjonalt kontor sine sider.

Lukk
 • Pensum

  Du finner pensumliste til hvert enkelt kurs som inngår i Bachelor i HR og personalledelse på de ulike kursene under seksjonen «pensum».

Lukk
 • Eksamen

  Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.

  Informasjon om eksamen i de ulike kursene finner du i beskrivelsen av hvert kurs under overskriften "Eksamen".

Lukk