Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.

180 stp Bachelor

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  HR (Human Resources) er et fagområde som stadig får mer oppmerksomhet i privat og offentlig sektor, og flere og flere arbeidsgivere etterspør kompetanse i å lede de menneskelige ressursene i sin organisasjon. 

  Denne bachelorgraden passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og som motiveres av å utvikle det enkelte individ til å bli bedriftens viktigste ressurs.

  Hva lærer du?
  En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å anskaffe og beholde de riktige personene i organisasjonen, og å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. For dette kreves det en HR-funksjon med den nødvendige kompetansen, og det er nettopp denne kompetansen du tilegner deg i dette studiet. 

  Du vil få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte og utvikle de menneskelige ressursene i en organisasjon. Du vil også få god innsikt i hvordan bedrifter kan benytte menneskelige ressurser for å nå forretningsmessige mål og skape god lønnsomhet.

  Fagene du vil møte i studiet er både rene HR-fag og det vi kaller forretningsfag. Det vil gi deg dybdekompetanse i HR og en god forståelse for forretningsdrift. Du vil blant annet lære om HR-strategi, rekruttering, personalledelse og talentutvikling, prosjektledelse, forhandlinger i norsk arbeidsliv og internkommunikasjon med mer.

  Studieplan
  Se fullstendig versjon av studieplanen her.

Lukk
 • Læringsmål

  Gjennom studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å forvalte og utvikle menneskelige resurser i en organisasjon. Videre vil du utvikle deg til å bli en reflektert medarbeider med forståelse for arbeidsgiverrollen, individene i organisasjonen og forretningsdriften.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Med en Bachelor i HR og personalledelse har du et bredt spekter med karrieremuligheter. Du vil være kvalifisert for å jobbe med ulike type stillinger i HR-avdelinger, rekrutteringsbyråer og konsulentselskaper.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
Lukk
 • Studiemodell

  Studiet er fleksibelt på den måten at det er delt opp i seks ulike semestre. Vi både ønsker og anbefaler at du følger rekkefølgen som vises i studiemodellen under, men du står fritt til å velge selv hvor lang tid du ønsker å bruke på hvert semester (innenfor studieretten på 18 måneder).

  study points study points
Lukk
 • Kursvalg

  Kjernefag
  Du må ta alle kjernefagene for å få bachelorgraden godkjent. Det kreves også at du leverer bacheloroppgaven din hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

  Emnene er delt inn i ulike semestre, og vi anbefaler at kursene tas i rekkefølgen som er vist under. Dersom du ønsker å være fulltidsstudent tar du 30 studiepoeng i semesteret, men om du ønsker å studere på deltid tar du de oppsatte semesterpakkene over et helt år. 
   

  Valgfag
  Det inngår 30 studiepoeng valgfag i bachelorgraden, og du velger fritt blant kursene som er listet nedenfor. 

  Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du innpasse inntil 30 studiepoeng, som en erstatning for valgfagene. Hver enkelt søknad om innpass vurderes individuelt, men eksempler på aktuelle fagområder kan for eksempel være sosiologi, psykologi, pedagogikk, bedriftsøkonomi, markedsføring eller ledelse. Les mer om innpass.

  Gjestetilgang
  Dersom du ønsker gjestetilgang til kjernefagene, må du klikke deg inn på det aktuelle kjernefaget og be om gjestetilgang derfra.


  150 stp
  Kjernefag
  • Bachelor - Kjernefag (6)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1153

    1. semster

    30 41.400,- Velg
    6266
    Akademisk lesing og skriv... I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6284
    HR-strategi HR-strategi ser på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som ligger inn under HR- funksjonen, og hvordan den kan utøves for å oppnå et konkurransefortrinn. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6014
    Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6304
    Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    p-1154

    2. semester

    30 41.400,- Velg
    6255
    Forhandling og påvirkning... Kurset forhandling og påvirkning i arbeidslivet gir deg en oversikt over sentrale perspektiver innen forhandling og påvirkning. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6259
    Prosjekt og prosesstyring Prosjekt og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6268
    Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    p-1155

    3. semester

    30 41.400,- Velg
    6307
    Leder og talentutvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6251
    Rekruttering og prestasjo... Rekruttering og prestasjonsutvikling gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6089
    Samfunnsvitenskapelig met... Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6001
    Innføring i bedriftsøkono... Innføring i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.  Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    p-1156

    4. semester - velg 30 studiepoeng valgfag fra listen lenger ned på siden

    0,- Velg
    p-1157

    5. semester

    30 41.400,- Velg
    6308
    Internkommunikasjon og me... Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6256
    Økonomi og samfunn I Økonomi og samfunn vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer og få solid forståelse for hvordan temaene, som påvirker vår hverdag, henger sammen. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6301
    Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6100
    Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    p-1158

    6. semester

    30 41.325,- Velg
    6306
    Internasjonal HRM IHRM gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6257
    Markedsanalyse - kvalitat... Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6265
    Bacheloroppgave i HR og p... Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri. Les mer
    15 20.625,- Velg
  • Bachelor - Valgfag (20)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6269
    Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6272
    Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6303
    Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6271
    Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6299
    Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6301
    Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    7061
    Kreativ markedskommunikas... I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke kreativ markedskommunikasjon til å influere, overtale, skape motivasjon og forståelse for organisasjonen. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    7060
    Tekstforfatting En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette kurset vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6086
    Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet. Les mer
    10 13.750,- Velg
    6236
    Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6260
    Endringsledelse I Endringsledelse 1 skal gi deg kunnskap om hva som hemmer og fremmer organisatoriske endringer på individ- og organisasjonsnivå og hvordan mellommenneskelige prosesser kan utvikles i endringsprosjekter. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6261
    Endringsledelse II Endringsledelse 2 skal gi deg generell kompetanse om viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien. Du skal oppnå en kritisk forståelse av endringsprosesser på samfunns- og organisasjonsnivå. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6245
    Entreprenørskap Kurset entreprenørskap har fokus på teoriene rundt nyskaping og oppstart av ny virksomhet, innenfor en eksisterende virksomhet, eller helt fra grunnen av. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6283
    Forretningsstrategi Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner. Les mer
    15 20.625,- Velg
    6004
    Investering og finansieri... Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6246
    Innovasjon Innovasjon tar for seg forskjellene mellom entreprenørskap og innovasjon. Kurset gir deg innsikt i å kunne identifisere både muligheter og hindringer for innovasjon ut fra enkle analyser. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6078
    Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6244
    Prosjekt og strategi Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6234
    Prosjektmetodikk Lean Six... Kurset lærer deg hvordan metoder kan bidra til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings og utviklingsprosesser. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6239
    Relasjonsmarkedsføring Relasjonsmarkedsføringen gir deg kunnskap innenfor sentrale begreper og teorier i relasjonsmarkedsføring og nettverkstenking. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Kurs i studieteknikk
  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan også søke om støtte fra Lånekassen.

   Betalt semesteravgift (kr 330,-) gir rett til studentkort, som blant annet kan gi rabatt på kollektivreiser. Hvis du melder deg på flere kurs, betaler du likevel bare én avgift per semester. Ønsker du studentkort ? ta kontakt med oss på nettstudier@kristiania.no

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass og fritak

  Du kan søke om innpass og fritak for totalt 120 studiepoeng. 

  Innpass
  Du kan innpasse inntil 30 studiepoeng som en erstatning for valgfag. Dette kan for eksempel være fag innenfor sosiologi, psykologi, pedagogikk og ledelse etc. 
   

  Fritak
  Du kan også søke om fritak for kurs du allerede har fullført i tidligere studier, og som tilsvarer kurs som inngår i denne bachelorgraden. For eksempel om du tidligere har fullført bedriftsøkonomi, kan du søke om fritak for faget 6001 med tittel innføring i bedriftsøkonomi. 
   

  Alle søknader om innpass og fritak vurderes individuelt, og du må bestille «Fritak- og Innpassvurdering». Legg produktet i handlekurven og fullfør kjøpet. Etter at du har bestilt dette vil du få en ordrebekreftelse på e-post. Her finner du innpasskjema og fritaksskjema, og informasjon om hva du må fylle ut og hvilke papirer du må sende til oss. Dersom du velger å begynne på studiet du har søkt innpass i, vil de 500,- kronene bli trukket fra din samlede studieavgift.

Lukk
 • Pensum

  Du finner pensumliste til hvert enkelt kurs som inngår i Bachelor i HR og personalledelse på de ulike kursene under seksjonen «pensum».

Lukk
 • Eksamen

  Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.

  Informasjon om eksamen for hvert kurs finner du under på de ulike kursene under seksjonen «eksamen».

Lukk