Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk

Bachelor i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.

180 stp Bachelor

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. 

  Innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge. Valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse er unik for Høyskolen Kristiania og består av digitalisering, kreativitet, innovasjon, gruppeprosesser, og flerkulturell pedagogikk. Graden avsluttes med bacheloroppgaven. Vi vil innenfor de ulike delene av graden tilstrebe å trekke inn det nyeste innen forskning om læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv.

  Studieplan 
  Her kan du finne fullstendig versjon av studieplanen

Lukk
 • Læringsmål

  Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger innenfor læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Videre har du innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og kjenner til kriterier for god praksis nasjonalt og internasjonalt. Til sist skal du ha grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelig metoder, og kunne skrive kortere akademiske tekster. 

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Studentene som fullfører en grad i pedagogikk, fyller langt flere roller i arbeidslivet enn de man tradisjonelt finner innen utdanning. Relevante jobber kan være: innen ungdomsarbeid, innen kreative prosessorienterte yrker, innen offentlig forvaltning, og i personalorienterte eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i små eller store bedrifter. 

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor ulike fagområder som kreativitet og kommunikasjonsfag, og pedagogikk og samfunnsfag. Både som stedbasert og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Bachelor i pedagogikk tilsvarer et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Studiet er nettbasert og tilrettelagt slik at du kan velge å følge det på deltid eller fulltid. Følger du hele bachelorforløpet utgjør kjernefagene 150 studiepoeng, mens 30 studiepoeng er valgfrie. Innenfor de valgfrie emnene har du anledning til å ta emner ved annen akkreditert, internasjonal utdanningsinstitusjon. 

Lukk
 • Kursvalg

  Kjernefag
  Vi anbefaler at du starter på 1. semester.

  Valgfag
  Du kan velge fritt blant alle emner listet opp under «valgfag» under. De valgfrie emnene skal tilsammen utgjøre 30 studiepoeng.


  150 stp
  Kjernefag
  • Bachelor - Kjernefag (6)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1083

    Pedagogikk - 1. semester

    30 38.600,- Velg
    5304
    Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5311
    Læringsperspektiver og pe... I dette emnet vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset ser særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling. Les mer
    15 19.300,- Velg
    p-1084

    Pedagogikk - 2. semester

    30 38.600,- Velg
    5303
    Pedagogisk rådgivning og ... En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5302
    Spesialpedagogikk (15 stp... Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet. Les mer
    15 19.300,- Velg
    p-1219

    Pedagogikk - 3. semester

    30 38.600,- Velg
    5305
    Kvalitative og kvantitati... Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5313
    Digitale ressurser, lærin... Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i skole og arbeidsliv og hvilke utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer. Les mer
    15 19.300,- Velg
    p-1156

    4. semester - velg 30 studiepoeng valgfag fra listen lenger ned på siden

    0,- Velg
    p-1170

    Pedagogikk - 5. semester

    30 38.600,- Velg
    5306
    Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5308
    Læring, kreativitet og in... I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv. Les mer
    15 19.300,- Velg
    p-1220

    Pedagogikk - 6. semester

    30 38.600,- Velg
    5309
    Kommunikasjon og gruppepr... Kommunikasjon og gruppeprosesser gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5310
    Bacheloroppgave i pedagog... Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri. Les mer
    15 19.300,- Velg
  • Bachelor - Valgfag (16)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6105
    Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    7103
    Utviklingspsykologi og em... Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv. Les mer
    15 19.300,- Velg
    7102
    Sosial- og personlighetsp... Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5320
    Biologi, kognisjon og mot... Vi mennesker lærer oss nye ting hver eneste dag, og vi kan tilegne oss en forbløffende mengde kunnskap og ferdigheter. Les mer
    15 19.300,- Velg
    5321
    Et individ- og systempers... Emnet har som mål å gi en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene. Les mer
    15 19.300,- Velg
    6106
    Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner. Les mer
    15 21.850,- Velg
    7101
    Psykologisk historie og f... Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap. Les mer
    15 19.300,- Velg
    7100
    Innføring i psykologi Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå. Les mer
    15 19.300,- Velg
    6302
    Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6305
    Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6306
    Internasjonal HR Internasjonal HR gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6307
    Leder- og talentutvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6247
    Prosjekt- og prosesstyrin... Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6314
    Co-creation Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6304
    Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass

  Innpassing av tidligere utdanning

  Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du innpasse inntil 120 studiepoeng, som en erstatning for valgfagene. Det kan også søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom du har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier.

  Vil du få innpasset fag hos Høyskolen Kristiania Nettstudier må dette vurderes individuelt. Du må da bestille «Fritak- og innpassvurdering». Legg produktet i handlekurven og fullfør kjøpet. Etter at du har bestilt dette vil du få en ordrebekreftelse på e-post. Her finner du innpasskjema og fritaksskjema, og informasjon om hva du må fylle ut og hvilke papirer du må sende til oss. 

  Dersom du allerede har fullført merkantile fag eller studier fra andre høyskoler, så kan du helt uforpliktende søke om innpass for fagene. Les mer om innpassordningen her.

  Trykk her for å komme til siden hvor du kan kjøpe innpassvurdering.

  Dersom du tidligere har fullført årsenheten i pedagogikk ved NKS og Høyskolen i Lillehammer, vil kursene fra HiL falle inn slik i Høyskolen Kristianias Bachelor i pedagogikk: 

  • Emne 1 fra HiL (Spesialpedagogisk arbeid) FRITAK for 5302
  • Emne 2 fra HiL (Sosialpedagogisk arbeid) FRITAK for 5311
  • Emne 3 fra HiL (Lærevansker) – ingen overlapp – dette kurset kan inngå som et valgfag
  • Emne 4 fra HiL (Rådgivning og veiledning) FRITAK for 5303


  For å gå videre i graden og kunne melde seg opp til 5310 Bacheloroppgave i pedagogikk, stilles det krav til at studenter tar emnet 5304 Innføring i pedagogikk, (dersom du har emnet 5300 Innføring i pedagogikk godkjennes dette som erstatning for 5304.

Lukk
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.

  Informasjon om eksamen i de ulike kursene finner du i beskrivelsen av hvert kurs under overskriften "Eksamen".

Lukk