Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk og samfunn

Bachelor i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.

180 stp Bachelor

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. 

  Innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge. Valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse er unik for Høyskolen Kristiania og består av digitalisering, kreativitet, innovasjon, gruppeprosesser, og flerkulturell pedagogikk. Graden avsluttes med bacheloroppgaven. Vi vil innenfor de ulike delene av graden tilstrebe å trekke inn det nyeste innen forskning om læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv.

  Kjernefag
  I løpet av 2017 vil følgende kjernefag bli lansert:

  • Digitale ressurser, læring og undervisning
  • Læring, kreativitet og innovasjon
  • Kommunikasjon og gruppeprosesser
  • Bacheloroppgave
  • Perspektiver på læring og utdanningssosiologi


  Studieplan 
  Her kan du finne fullstendig versjon av studieplanen (kommer)

Lukk
 • Læringsmål

  Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger innenfor læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Videre har du innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og kjenner til kriterier for god praksis nasjonalt og internasjonalt. Til sist skal du ha grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelig metoder, og kunne skrive kortere akademiske tekster. 

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Studentene som fullfører en grad i pedagogikk, fyller langt flere roller i arbeidslivet enn de man tradisjonelt finner innen utdanning. Relevante jobber kan være: innen ungdomsarbeid, innen kreative prosessorienterte yrker, innen offentlig forvaltning, og i personalorienterte eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i små eller store bedrifter. 

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor ulike fagområder som kreativitet og kommunikasjonsfag, og pedagogikk og samfunnsfag. Både som stedbasert og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Bachelor i pedagogikk tilsvarer et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Studiet er nettbasert og tilrettelagt slik at du kan velge å følge det på deltid eller fulltid. Følger du hele bachelorforløpet utgjør den obligatoriske delen 150 studiepoeng, mens 30 studiepoeng er valgfrie. Innenfor de valgfrie emnene har du anledning til å ta emner ved annen akkreditert, internasjonal utdanningsinstitusjon. 

Lukk
 • Kursvalg

  Vi anbefaler at du gjennomfører de første 60 studiepoengene i denne rekkefølgen:

  • Emne 1: Innføring i pedagogikk
  • Emne 2: Sosialiserings- og oppdragelsesteori
  • Emne 3: Spesialpedagogikk
  • Emne 4: Pedagogisk rådgiving og veiledning


  Resten av kursene som inngår i bachelorgraden vi lanseres i løpet av 2017.


  150 stp
  Kjernefag
  • Bachelor - Kjernefag (5)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1083

    Pedagogikk årsstudium del 1

    30 35.000,- Velg
    5301
    Sosialiserings- og oppdra... I dette kurset vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset fokuserer særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling. Les mer
    15 17.500,- Velg
    5304
    Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde. Les mer
    15 17.500,- Velg
    p-1084

    Pedagogikk årsstudium del 2

    30 35.000,- Velg
    5303
    Pedagogisk rådgivning og ... En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt. Les mer
    15 17.500,- Velg
    5302
    Spesialpedagogikk (15 stp... Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet. Les mer
    15 17.500,- Velg
    5305
    Kvalitative og kvantitati... Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale. Les mer
    15 17.500,- Velg
    5306
    Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid. Les mer
    15 17.500,- Velg
    5308
    Læring, kreativitet og in... I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv. Les mer
    15 17.500,- Velg
  • Bachelor - Valgfag (7)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6304
    Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6301
    Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6300
    Arbeidsmiljø og psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6259
    Prosjekt og prosesstyring Prosjekt og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6243
    Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon. Les mer
    15 20.625,- Velg
    6246
    Innovasjon Innovasjon tar for seg forskjellene mellom entreprenørskap og innovasjon. Kurset gir deg innsikt i å kunne identifisere både muligheter og hindringer for innovasjon ut fra enkle analyser. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
    6055
    Ledelse Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Motivasjon og kompetanseutvikling er også temaer som tas opp i kurset. Les mer
    7.5 10.350,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Kurs i studieteknikk
  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
  • Eksamensavgift
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan også søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen blir 15 studiepoeng eller mer.

   Betalt semesteravgift (kr 330,-) gir rett til studentkort, som blant annet kan gi rabatt på kollektivreiser. Hvis du melder deg på flere kurs, betaler du likevel bare én avgift per semester. Ønsker du studentkort? Ta kontakt med oss på nettstudier@kristiania.no

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass

  Innpassing av tidligere utdanning

  Har du fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter tidligere, kan du innpasse inntil 120 studiepoeng, som en erstatning for valgfagene. Det kan også søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom du har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier.

  Vil du få innpasset fag hos Høyskolen Kristiania Nettstudier må dette vurderes individuelt. Du må da bestille «Fritak- og innpassvurdering». Legg produktet i handlekurven og fullfør kjøpet. Etter at du har bestilt dette vil du få en ordrebekreftelse på e-post. Her finner du innpasskjema og fritaksskjema, og informasjon om hva du må fylle ut og hvilke papirer du må sende til oss. 

  Dersom du allerede har fullført merkantile fag eller studier fra andre høyskoler, så kan du helt uforpliktende søke om innpass for fagene. Les mer om innpassordningen her.

  Trykk her for å komme til siden hvor du kan kjøpe innpassvurdering.

  Dersom du tidligere har fullført årsenheten i pedagogikk ved NKS og Høyskolen i Lillehammer, vil kursene fra HiL falle inn slik i Høyskolen Kristianias Bachelor i pedagogikk: 

  • Emne 1 fra HiL (Spesialpedagogisk arbeid) FRITAK for 5302
  • Emne 2 fra HiL (Sosialpedagogisk arbeid) FRITAK for 5301
  • Emne 3 fra HiL (Lærevansker) – ingen overlapp – dette kurset kan inngå som et valgfag
  • Emne 4 fra HiL (Rådgivning og veiledning) FRITAK for 5303


  Du vil dermed mangle kurset 5300 Innføring i pedagogikk. Vi anbefaler at du tar dette kurset før du fortsetter videre med resten av kursene i graden.

Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.

  Informasjon om eksamen for hvert kurs finner du under på de ulike kursene under seksjonen «eksamen».

Lukk