Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Bacheloroppgave i HR og personalledelse

Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

15 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal hjelpe deg gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave. Underveis skal du vise hvordan du planlegger å gjennomføre en større undersøkelse, og hvordan du formidler sentralt fagstoff og teorier på en oversiktlig og forståelig måte. Til slutt må du vise hvordan du anvender teori for å forstå og løse praktiske problemstillinger.

  Bacheloroppgaven i HR og personalledelse består av: 

  • Metodebruk


  I tillegg til teoretisk forankring skal oppgaven med utgangspunkt i studiets pensum, også forankres metodisk for å legge grunnlaget for den ønskede sammensmelting av teori og metode som utgjør en god prosjektoppgave. Det vil si at de problemstillinger som brukes, både skal analyseres gjennom generelle teoretiske innfallsvinkler og spesifikke konkrete undersøkelser. 

  Den metodiske redegjørelsen skal med utgangspunkt i metodepensum klargjøre fremgangsmåten i innhenting og analyse av informasjon, samt drøfte og begrunne de metodiske valg som er foretatt underveis i hele prosjektfasen.

  Den metodiske redegjørelsen og drøftingen skal inneholde metodeteori, og studentene skal anvende aktuelle fagbegreper som viser at de behersker pensumlitteraturen på dette området. Det understrekes imidlertid at verdien og kvaliteten på en slik redegjørelse ligger i evnen til å binde teori og begreper opp mot eget datamateriale. Uten drøfting av ulike fremgangsmåter og begrunnelse for valg med basis i datamaterialet, har en metodisk redegjørelse liten verdi.

  • Teoribruk:


  Oppgaven skal med utgangspunkt i pensum forankres teoretisk. Studentene skal i bacheloroppgaven benytte seg av tillært stoff, og integrere dette i oppgaven. Med dette menes at eksempelvis fagterminologi som benyttes i teksten skal gjøres rede for, og at man da skal bruke den forståelsen en har fått av begrepene gjennom studiet.

  Det er viktig at bacheloroppgaven ikke blir en ren beskrivelse av det forholdet studenten ønsker å belyse i oppgaven. Dette betyr i praksis at hoveddelen av det som tas med i oppgaven skal være studentenes egen vurdering og en diskusjon opp mot den fastsatte problemstillingen.

Lukk
 • Læringsmål

  Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg trening i anvendelse av kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre lignende arbeid i senere jobbsituasjoner, både alene og sammen med andre.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum og innsending av obligatoriske innsendinger.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_timer Ca. 420 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 5 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6265
    Bacheloroppgave i HR og p... Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri. Les mer
    15 21.200,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Kurs i studieteknikk
  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
Lukk
Lukk
 • Opptak

  Du må ha fullført eller påbegynt 135 studiepoeng kjernefag og 30 studiepoeng valgfag for å kunne bestille og begynne på bacheloroppgaven.

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper Fagene som inngår i bachelor i HR og personalledelse
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Det avholdes ikke eksamen i emnet. Innlevering av bacheloroppgaven teller som eksamen.

Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Stein Atle Juvik

  Stein Atle tar selv en MBA og ser stor verdi i å videreutdanne seg. ‒ Høyskolen Kristiania Nettstudier har høy faglig kvalitet, og jeg synes både praktisk og teoretisk nivå er høyere hos nettstudentene. Les mer

Lukk