Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk

Bacheloroppgave i pedagogikk

Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

15 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Bacheloroppgaven i pedagogikk skal hjelpe deg gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave. I løpet av emnet skal du skrive én lengre oppgave der du gjennomfører en liten empirisk studie, og presenterer denne som en forskningsrapport.

  Rapporten skal inneholde: 

  • en tittel
  • en innledning som avgrenser og gjør undersøkelsen relevant
  • en problemstilling som er presis og avgrenser målet for undersøkelsen,
  • en kort gjennomgang av relevant faglitteratur, først og fremst valgt ut fra pensum, og gjøre denne relevant for sin egen empiriske studie,
  • gi en begrunnelse for valg av metode og gangen i den empiriske studien, analysestrategier, samt gjøre rede for styrker og svakheter i studien. Studenten skal også drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet.
  • gjennomføre en analyse av innsamlet datamateriale, og drøfte denne i lys av relevant faglitteratur.
  • oppsummere studien og identifisere noen forskningsfunn i lys av relevant faglitteratur.
  • systematisk bruk av kildehenvisninger i henhold til Chicago-manualen.


  For de som ønsker å skrive en bacheloroppgave krever høyskolen at studenten i forkant har bestått minimum 90 studiepoeng, og at Innføring i pedagogikk og Kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder inngår i disse. 

  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsutbytte

  Bacheloroppgaven gir trening i anvendelse av kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet.

  Kunnskap

  Studenten skal: 

  • kunne identifisere og ha kunnskap om et sentralt tema innen pedagogikken som trenger ytterligere forskning
  • begrunne valg av egen forskningsmetode, dokumentere innsamling og analyse av data, samt evaluere egen metodetilnærming
  • ivareta forskningsetiske hensyn i arbeidet med bacheloroppgaven

  Ferdigheter

  Studenten skal: 

  • kunne formulere en problemstilling som er faglig relevant og mulig å undersøke innenfor rammen av en bacheloroppgave
  • belyse, redegjøre og drøfte en problemstilling i lys av egne funn, relevant teori og aktuelle andre forskningsfunn
  • konkludere og samtidig vise forsiktighet mht. hva konklusjonene kan si noe om

  Generell kompetanse

  Studenten skal: 

  • kunne arbeide selvstendig i en veiledet skriveprosess
  • kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
  • kunne grunnleggende aspekter ved en forskningsprosess
  • vise selvstendig faglig refleksjon
Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor ulike fagområder som kreativitet og kommunikasjonsfag, og pedagogikk og samfunnsfag. Både som stedbasert og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

   

   infographic_timer 400 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 5 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    5310
    Bacheloroppgave i pedagog... Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri. Les mer
    15 19.300,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  For de som ønsker å skrive en bacheloroppgave krever høyskolen at studenten i forkant har bestått minimum 90 studiepoeng, og at Innføring i pedagogikk og Kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder inngår i disse. Dette fordi studentene i bacheloroppgaven skal gjennomføre en liten studie.

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper 5304 Innføring i pedagogikk og 5305 Kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder må være bestått.
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Eksamen i dette emnet består av innlevering av bacheloroppgaven.

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Hjemmeeksamen
Lukk