Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

60 stp Fagskole

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

  Gjennom utdanningen skal du utvikle din faglige kompetanse på ulike områder samt ferdigheter i samarbeid med blant annet ulike lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst. Du skal dessuten utvikle din kompetanse slik at du kan tilpasse deg faglige virksomheter og arbeidsforhold som er i stadig endring. Utdanningen vil derfor være konkret og yrkesrettet, og gi deg muligheter for videre fordypning og spesialisering.

  Utdanningen består av følgende emner:
  Emne 1 – Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- oppvekstfag 
  Emne 2 – Pedagogikk og didaktikk 
  Emne 3 – Helsefremmende og forebyggende arbeid 
  Emne 4 – Barn og unge med spesielle behov

  I tillegg skal du skrive en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema og gjennomføre en praksisperiode. 

  Utdanningsplan og praksisplan

Lukk
 • Læringsmål

  Etter å ha fullført denne utdanningen skal du ha relevant og nødvendig kompetanse med hensyn til både dagens og fremtidens oppgaver og utfordringer innen fagområdet. Du skal ha utviklet grunnleggende forståelse for hva som er sentralt innen oppvekstfagene, med høy yrkesetisk forståelse og gode kunnskaper om barn og unges situasjon. Videre skal du kjenne til hva som kjennetegner barn og unge på ulike alderstrinn og bidra positivt til barn og unges læring og utvikling.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Etter endt utdanning kan aktuelle arbeidsområder blant annet være:

  • Barnehage
  • Grunnskole
  • SFO
  • Fritidsklubber
  • Barneverntjenesten
  • Andre, offentlige og/eller private, institusjoner for barn og unge
Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

  I tillegg til en fordypningsoppgave og en praksisrapport inngår det 8 innsendingsoppgaver i dette studiet (totalt 12).

  • Praksis 10 uker
  • infographic_timer 20 måneder på deltid antatt tidsbruk
   infographic_maneder 24 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 12 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg

  Informasjon: hvis du får opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse må du gjennomføre et forkurs før du får tilgang til hovedkurset. Forkurset er gratis. Du kan lese mer om hvorfor under fanen opptak


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    1355
    Barn med særskilte behov Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Les mer
    60 39.100,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  Du må ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller relevant realkompetanse for å få opptak til fagskoleutdanningen. I henhold til Prøveordning for fagskole (rundskriv F-08-13) kan også søkere med generell studiekompetanse tas opp. De som får opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse må fullføre et forkurs før de får tilgang til hovedkurset. Forkurset er gratis.

  Du må også dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøven for innvandrere fra Kompetanse Norge.

  Du må også fremlegge politiattest i henhold til fagskoleloven §12: «I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.» Politiattest søker du om her.

  • icon Opptakskrav Du må ha fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Praksis

  Hensikten med praksisperioden er at du skal få til­egnet deg praktiske erfaringer å relatere utdanningens teoretiske grunn­lag til. Praksisen i fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov består av en obligatorisk praksisperiode på 300 timer fordelt over 10 uker. Praksisperioden kan ikke erstattes av verken lang eller tidligere yrkeserfaring. Det kan være lurt å tenke gjennom og klargjøre hvor og hvordan du vil organisere og gjennomføre praksisperioden din før du søker om opptak på utdanningen.

  Praksisperioden skal fortrinnsvis gjennomføres samlet mot slutten av utdanningsperioden. For- og etterarbeid i forbindelse med praksis godkjennes ikke som praksis.

  Praksisplass og gjennomføring skal alltid godkjennes av skolen. Det er mulig å velge mellom to ulike former for gjennomføring:

  • Praksisplass på en arbeidsplass innenfor oppvekstsektoren. Denne praksisformen anbefales for studenter som ikke har sitt daglige arbeid innen fagfeltet og trenger praktisk erfaring fra slike arbeidsplasser.
  • Praksis gjennomført på egen arbeidsplass. Dette er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innenfor fagfeltet. Prosjektarbeidet skal gjennomføres i henhold til fastlagte retningslinjer. Prosjektarbeidet har som målsetting å bidra til fagutvikling i praksisfeltet som også kommer barn, de unge og deres familier til gode.

  Praksissted
  Du velger selv praksissted, og er selv ansvarlig for å avtale praksis med praksisstedet, men stedet skal godkjennes av Høyskolen Kristiania Nettstudier sin interne praksisveileder i forkant av at praksisperioden starter. Et faglig relevant praksissted er et sted som kan gi deg relevante erfaringer i forhold til så mange av praksisperiodens mål som mulig.  

  Aktuelle praksissteder kan være forskjellige pedagogiske institusjoner, som for eksempel barnehage, skole, skolefritidsordninger. I tillegg kan institusjoner med særskilt ansvar for barn og unge med ulike vansker også være aktuelle praksissteder.

  For å få et praksissted godkjent må:

  • praksisstedet være faglig relevant i forhold til praksisperiodens mål, og kunne gi deg praktiske erfaringer som er relevante i utdanningen.
  • en fagperson på praksisstedet, en praksisveileder, kunne gi deg veiledning gjennom hele praksisperioden. Praksis­veilederen må ha en pedagogisk utdanning som tilsvarer eller er høyere enn fagskole­­utdanningen du som student går på.


  Praksisveiledningen skal ta utgangspunkt i praksisperiodens mål, og praksisveilederen må, i tillegg til å kunne gi deg nødvendig råd og veiledning gjennom hele praksis­perioden, kunne gi deg minimum 1 time individuell veiledning hver praksisuke. Dette skal være bekreftet på søknadsskjemaet om godkjenning av praksissted og praksis­periode.

  Praksisrapport
  Mot slutten av praksisperioden skal du skrive en praksis­rapport. Hensikten med rapporten er å bevisstgjøre deg på opp­levelsene og erfaringene du gjør deg i praksis, samt å hjelpe deg til å relatere disse opp mot allerede til­egnet teoretisk kunnskap og aktuelle læringsmål.
  Både praksisperioden og praksisrapporten vurderes, og begge må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

  NB: Alt innholdet i praksisrapporten må stå i samsvar med de begrensninger taushetsplikten setter. Brudd på taushetsplikten medfører ikke bestått fagskoleutdanning.

Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Både innsendingsoppgavene, fordypningsoppgaven, praksisperioden og praksisrapporten må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

  Så fort eksamensresultatet foreligger, og klagefristen er gått ut, får du tilsendt et fagskolevitnemål. 

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 5 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk