Handlekurven er tom.
Studietilbud /

Barn med særskilte behov (gratis tilbud)

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

60 stp Fagskole

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

NOKUT
 • Beskrivelse

  Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge. Utdanningen er organisert over 2 år på deltid.

  Gjennom utdanningen skal du utvikle din faglige kompetanse på ulike områder samt ferdigheter i samarbeid med blant annet ulike lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst. Du skal dessuten utvikle din kompetanse slik at du kan tilpasse deg faglige virksomheter og arbeidsforhold som er i stadig endring. Utdanningen vil derfor være konkret og yrkesrettet, og gi deg muligheter for videre fordypning og spesialisering.

  Utdanningen består av følgende emner:
  Emne 1 – Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- oppvekstfag 
  Emne 2 – Pedagogikk og didaktikk 
  Emne 3 – Helsefremmende og forebyggende arbeid 
  Emne 4 – Barn og unge med spesielle behov

  I tillegg skal du skrive en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema, delta på to samlinger per semester og gjennomføre en praksisperiode. Det blir gjennomført samlinger flere steder i landet og samlingssted avhenger av søkermassen.

  Har du ikke anledning til å delta på samlinger i noen av byene dette blir tilbudt, kan du ta utdanningen uten samlinger, men da er den ikke lenger gratis. Klikk her for å komme til betalingsversjonen.

  Viktig informasjon om utdanningen finner du i:
  Utdanningsplan
  Praksisprogram

Lukk
 • Læringsutbytte

  Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, med høy yrkesetisk forståelse og gode kunnskaper om barn og unges situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Etter endt utdanning kan aktuelle arbeidsområder blant annet være:

  • Barnehage
  • Grunnskole
  • SFO
  • Fritidsklubber
  • Barneverntjenesten
  • Andre, offentlige og/eller private, institusjoner for barn og unge
Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på nettstudier der du arbeider med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver (to innsendingsoppgaver per emne, to innsendinger til fordypningsoppgaven, og to knyttet til praksis).

  Du skal delta på to heldagssamlinger per semester, og det skal også gjennomføres en praksisperiode. Du avslutter med en skriftlig eksamen. Samlingene vil gjennomføres på det samlingsstedet som er nærmest ditt bosted.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål, og som gir deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene dine. På nettsiden har du også mulighet til å samarbeide og kommunisere med medstudenter.

   infographic_timer 20 måneder på deltid antatt tidsbruk
   infographic_maneder 24 måneder tilgang til læringsportal
Lukk
 • Ofte stilte spørsmål

  Hvem passer utdanningen for? 

  Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

  Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

  Hvor mye koster utdanningen?

  Utdanningen er helt gratis for deg som jobber i barnehage! Det du må betale selv er pensumlitteraturen.

  Når gjennomføres utdanningen?

  Søknadsfrist er 15. august, og oppstart er 1. september.

  Hvordan gjennomføres utdanningen?

  Utdanningsløpet er lagt opp til å kunne kombineres på deltid ved siden av fulltidsjobbing i barnehagen. Antatt tidsbruk på utdanningen som helhet på deltid er 20 måneder.

  Studieløpet ditt er basert på nettstudier der du arbeider med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver (to innsendingsoppgaver per emne, to innsendinger til fordypningsoppgaven, og to knyttet til praksis).

  Du skal delta på to heldagssamlinger per semester, og det skal også gjennomføres en praksisperiode. Du avslutter med en skriftlig eksamen. Samlingene vil gjennomføres på det samlingsstedet som er nærmest ditt bosted.
  Utdanningen består av fire teoriemner, ett fordypningsemne (fordypningsoppgave) og ett praksisemne, og er organisert på følgende måte:

  En tabell som viser hvordan semestrene ser ut på studiet Barn med særskilte behov.

  Emnene skal tas i kronologisk rekkefølge, men studenter som kan dokumentere at de har tilsvarende kunnskaper som innholdet i ett eller flere emner fra tidligere av, kan søke fritak fra det eller de emnene.

  Kvalifiserer jeg til opptak? 

  For å få opptak til utdanningen må du kunne dokumentere følgende:

  Du må først og fremst være ansatt i barnehage, samt ha tilgang på praksisveileder i barnehagen gjennom hele praksisperioden for å få opptak til dette gratistilbudet. Utover dette må du oppfylle et av opptaksgrunnlagene under;

  • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller
  • Relevant realkompetanse for å få opptak til fagskoleutdanningen (minst 3 års relevant arbeidserfaring på heltid. Alle attester må inneholde informasjon om start- og sluttdato, samt stillingsprosent) eller
  • Generell studiekompetanse

  Søker du opptak basert på fagbrev eller realkompetanse må du også kunne dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøven for innvandrere fra Kompetanse Norge (nivå B2).

  Søker du opptak på grunnlag av generell studiekompetanse må du også gjennomføre et forkurs før du får tilgang til hovedkurset. Forkurset dekker vesentlige deler av teoristoffet knyttet til Barne- og ungdomsarbeiderfaget, og inneholder to studieenheter med øvingsoppgaver.

  Praksis 

  Det skal gjennomføres en praksis på 300 timer fordelt over 10 uker i barnehagen der du arbeider. Praksis skal gjennomføres midtveis i utdanningsløpet, fortrinnsvis 2. semester etter at emne 2 er avsluttet og senest innen utgangen av 3. semester. På praksisstedet skal du ha tilgang til en praksisveileder gjennom hele praksisperioden. En praksisveileder er en fagperson som skal gi deg veiledning gjennom hele praksisperioden, og skal kunne gi deg minimum en time individuell veiledning hver praksisuke. Praksisveilederen må ha en pedagogisk utdanning som tilsvarer, eller er høyere enn fagskoleutdanningen du som student går på. Praksissted og praksisveileder må godkjennes av Høyskolen Kristianias Nettstudier før praksisperioden begynner, og det skal benyttes et egen praksissøknadsskjema.

  Samlinger 

  I løpet av utdanningsløpet skal du delta på to heldagssamlinger per semester (halvår). Samlingene foregår på dagtid i uken, og samlingsstedene bestemmes etter hvor søkermassen kommer fra.

Lukk
 • Kursvalg

  Denne gratisutdanningen tilbys for deg som kan delta på to heldagssamlinger per semester. Det blir gjennomført samlinger flere steder i landet og samlingssteder avhenger av søkermassen. Har du ikke anledning til å delta på samlinger i noen av byene dette blir tilbudt, kan du ta utdanningen uten samlinger, men da er den ikke lenger gratis. Klikk her for å komme til betalingsversjonen.

  Hvis du får opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse må du gjennomføre et gratis forkurs før du får tilgang til hovedkurset. Du kan lese mer om hvorfor under fanen opptak.

  Opptaket for 2018 er nå stengt. Klikk her for å komme til betalingsversjonen.

   


 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
  • Samlinger
  • Kurs i studieteknikk
Lukk
 • Opptak

  Du må ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller relevant realkompetanse for å få opptak til fagskoleutdanningen. I henhold til Prøveordning for fagskole (rundskriv F-08-13) kan også søkere med generell studiekompetanse tas opp. De som får opptak på bakgrunn av generell studiekompetanse må fullføre et gratis forkurs før de får tilgang til hovedkurset. Forkurset gir deg innsikt i vesentlige deler av teoristoffet knyttet til barne- og ungdomsarbeiderfaget.

  Du må også dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøven for innvandrere fra Kompetanse Norge. Videre må du fremlegge politiattest. Se utdypende informasjon i ordrebekreftelse.

  I tillegg til ovenstående må du også være ansatt i barnehage, samt ha tilgang på praksisveileder i barnehagen gjennom hele praksisperioden for å få opptak til dette gratistilbudet. Les mer om dette under fanen praksis.

  • icon Søknadsfrist 15. august
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart 1. september
Lukk
 • Samlinger

  Du skal delta på to heldagssamlinger per semester (halvår). Det blir gjennomført samlinger flere steder i landet og samlingsstedene bestemmes etter hvor søkermassen kommer fra.

  Informasjon om samlingssteder kommer kort tid etter søknadsfristen.

Lukk
 • Praksis

  Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov inneholder en obligatorisk praksisperiode på 300 timer fordelt over 10 uker. Praksis skal gjennomføres midtveis i utdanningsløpet, fortrinnsvis 2. semester etter at emne 2 er avsluttet og senest innen utgangen av 3. semester. Praksisperioden kan ikke erstattes av verken lang eller tidligere yrkeserfaring. For- og etterarbeid i forbindelse med praksis godkjennes heller ikke som praksis. Hensikten med praksisperioden er at du skal få tilegnet deg praktiske erfaringer å relatere utdanningens teoretiske grunnlag til.

  Praksisstedet skal være den barnehagen du er ansatt i. På praksisstedet skal du også ha tilgang til en praksisveileder gjennom hele praksisperioden. En praksisveileder er en fagperson som skal gi deg veiledning gjennom hele praksisperioden, og skal kunne gi deg minimum en time individuell veiledning hver praksisuke. Praksisveilederen må ha en pedagogisk utdanning som tilsvarer, eller er høyere enn denne fagskoleutdanningen.

  Du er selv ansvarlig for at arbeidsplassen din godkjenner at du kan fullføre praksis der, og at de har en egnet praksisveileder. Både praksissted og praksisveileder skal godkjennes av Høyskolen Kristiania Nettstudier i forkant av praksisperioden. Det skal benyttes et eget søknadsskjema for godkjenning av praksissted og praksisperiode. Last ned praksissøknadskjema her.

  Mot slutten av praksisperioden skal du skrive en praksisrapport. Hensikten med rapporten er å bevisstgjøre deg på opplevelsene og erfaringene du gjør deg i praksis samt å hjelpe deg til å relatere disse opp mot allerede tilegnet teoretisk kunnskap og aktuelle læringsmål.

  Både praksisperioden og praksisrapporten vurderes, og begge må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

  NB: Alt innholdet i praksisrapporten må stå i samsvar med de begrensninger taushetsplikten setter. Brudd på taushetsplikten medfører ikke bestått fagskoleutdanning.

Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Både innsendingsoppgavene, fordypningsoppgaven, praksisperioden og praksisrapporten må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

  Så fort eksamensresultatet foreligger, og klagefristen er gått ut, får du tilsendt et fagskolevitnemål.

Lukk