Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Studiet barne- og ungdomsarbeider gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen i den teoretiske delen av fagprøven for barne- og ungdomsarbeider.

Videregående skole

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen
 • Beskrivelse

  Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide blant barn og unge i alderen 0–18 år.

  Omsorg for, og utdanning av, barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet, så viktige at det offentlige er inne og hjelper foreldrene med det. Samfunnet trenger arbeidskraft, og foreldre til barn og unge er del av denne arbeidskraften. De må derfor overlate deler av omsorgs- og oppdrageransvaret til andre, blant annet til barne- og ungdomsarbeideren.

  Barne- og ungdomsarbeider består av følgende emner:

  Helsefremmende arbeid:

  • Helsefremmende arbeid handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evnen til å ta medansvar for egne liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk.
  • Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget.


  Kommunikasjon og samhandling:

  • Kommunikasjon og samhandling handler om hvordan man kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodeller, og betydningen av språkbruk og omgangsform.


  Yrkesutøvelse:

  • Yrkesutøvelse handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge.


  Les mer om praksis-kandidatordningen her

  Du har to veier å gå for å få fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider:

  1. Du kan gå på en videregående skole og ha et toårig læreforhold. Passer dette for deg tar du kontakt med en videregående skole der du bor.
  2. For deg som har praksis innen faget har vi et tilbud gjennom studiet Barne- og ungdomsarbeider som Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr (Ordningen er regulert av § 3-5 i opplæringsloven).

  Vei 2 – for deg som har praksis og vil studere på nett

  Denne lovregelen gjelder deg som ikke kan ta fagbrev gjennom videregående opplæring, men som har minst 5 års allsidig praksis fra fagområdet. Oppfyller du dette kravet, er du et langt steg nærmere fagbrevet. Hvis du mangler deler av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig med at du tar kursene hos oss. 

  Hva er fagprøven?

  Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøven som er en prøve i yrkesteorien avlegger du ved en lokal videregående skole.

  For å forberede deg til den teoretiske prøven tilbyr Høyskolen Kristiania Nettstudier studiet på nett. Du får en personlig veileder som retter alle de 15 innsendingsoppgavene dine og hjelper deg med å forberede deg til den teoretiske prøven.

  Det er prøvenemda for faget som arrangerer den praktiske prøven. Du kan avlegge teoriprøven selv om du ikke har nok godkjent praksis. 

Lukk
 • Læringsmål

  I dette kurset utvikler du kunnskaper om helsefremmende arbeid og om kommunikasjon og samhandling med barn. Videre utvikler du kunnskaper om selve yrkesutøvelsen som barne- og ungdomsarbeider.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Gjennomføring av studiet er i henhold til avtale med Manpower. 

   infographic_timer To semester antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 15 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån   Pris a
    1378
    Barne- og ungdomsarbeider... Studiet barne- og ungdomsarbeider gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen i den teoretiske delen av fagprøven for barne- og ungdomsarbeider. Les mer
    0,- Velg
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Praksis

  Praksis/Godkjenning av praksis

  For å gå opp til fagprøven må du enten ha minimum 5 års relevant yrkeserfaring på heltid, eller du må ha jobbet i en mindre stillingsprosent over lengre tid.

  Fagopplæringskontoret

  Det er fagopplæringskontoret i det fylket du bor som godkjenner praksisen din. Er du usikker på hvor du bør ta praksisen din, kan du ta kontakt med ditt fagopplæringskontor for å forhøre deg om hva de godkjenner som relevant praksis.

  Barnehage, skole og SFO er relevante steder man kan ha sin praksisperiode.

  Det er ingen lærlingordning på dette studiet, men dersom du har relevant arbeidserfaring i fra før, vil dette kunne bli godkjent som en del av praksisen. Med praksis mener vi lønnet arbeid.

  Fagbrev/Fagprøven

  Når praksisen din er godkjent, melder du deg opp til fagprøven hos fagopplæringskontoret.

Lukk
Lukk
 • Eksamen

  Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg.  

  Oppmeldingsfristene er 15.09 for eksamen om høsten, og 15.01 for eksamen om våren.

Lukk