Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Economics (U)

Economics gir deg forståelse for økonomiske prinsipper som gjør deg i stand til å forutse sannsynlige endringer i markedsforholdene, forstå konkurransekreftene og vite hvordan du skal fordele ressursene effektivt.

Master

Edinburgh Business School

 • Beskrivelse

  Det konkluderes ofte feilaktig med at økonomi er irrelevant i driften av en bedrift. Faktum er at økonomiske faktorer påvirker bedrifter og beslutningstaking på tre nivåer. På makronivå har faktorer som økonomiske konjunkturer, renter og valutakurser en direkte innvirkning på etterspørselen etter produkter og produksjonskostnadene.

  På markedsnivå bestemmer konkurransetypen lønnsomhet og forretningsstrategi.

  På selskapsnivå har effektivitetsprinsipper, for eksempel nullpunktsanalyse, alternative kostnader og profittmaksimering, en direkte innvirkning på virksomhetens suksess.

  Hvis du overser økonomiske prinsipper, vil du verken kunne forutse sannsynlige endringer i markedsforholdene, forstå konkurransekreftene eller vite hvordan du skal fordele ressursene effektivt.

  Economics består av følgende tema:

  • Økonomiske begreper, problemstillinger og verktøy
  • En oversikt over økonomi, etterspørsel og forsyning
  • Markedet, økonomisk effektivitet, organisering av bransjer
  • Offentlige goder, eksterne virkninger, inntektsfordeling
  • Internasjonal sektor, makroøkonomi
  • Inntektsfordeling, potensiell produksjon, sirkulær inntektsstrøm
  • En enkel modell av inntektsdannelse
  • En utvidet modell av inntektsdannelse
  • Finanspolitikk, penger, sentralbanken og pengepolitikken
  • Mengdeteorien og den keynesianske teorien om penger
  • Integrasjon av realsektoren og pengesektoren i økonomien
  • Inflasjon og arbeidsledighet, verdensøkonomien
Lukk
 • Samarbeidspartner

  Edinburgh Business School

  Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en offisiell samarbeidspartner med Heriot Watt University og tilbyr flere av deres anerkjente masterprogram her i Norge.

Lukk
 • Gjennomføring

  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Forelesingene gjennomføres i helgene i våre lokaler i Oslo. Det gjennomføres to eller tre forelesingshelger pr. kurs, avhengig av kursets størrelse. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  På normert deltid vil du bruke to år på hele graden. Det er da forventet at du tar to kurs pr. semester og tre på det siste semesteret.
  Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg.

  Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

  Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Lukk
 • Kursvalg

  Elektronisk pensum har du gratis tilgang til i læringsportalen. Dersom du ønsker fysisk pensum må dette bestilles, og det gjør du ved å "velge" under.


  • Kurs
   • Kurskode Kurs     Pris a
    3002
    Economics (U) Economics gir deg forståelse for økonomiske prinsipper som gjør deg i stand til å forutse sannsynlige endringer i markedsforholdene, forstå konkurransekreftene og vite hvordan du skal fordele ressursene effektivt. Les mer
    18.700,- Velg
    2054
    Pensum: Economics Elektronisk pensum finner du i læringsportalen. Dersom du ønsker fysisk pensum må dette bestilles. Les mer
    100,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Undervisning
  • Elektronisk pensum
  • Samlinger
  • Tilgang til Learning web
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • Undervisningsbasert Du følger undervisning som fastsatt i timeplanen.
  • icon Opptakskrav Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist 1. februar
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
Lukk
 • Innpass

  Studenter som har fullført en høyere universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3–4 års varighet innenfor et relevant fagområde, kan søke fritak for ett eller i spesielle tilfeller to av de obligatoriske kursene. Den enkelte elev som søker om fritak må være forberedt på å betale et saksbehandlingsgebyr.

  Fritak gis kun ved akademisk bakgrunn, ikke ved arbeidserfaring. Her kan du laste ned fritaksskjema fra EBS sine sider. Legg ved kopier av vitnemål og eventuelt fagbeskrivelse på engelsk.

  Skjema kan sendes til Høyskolen Kristiania Nettstudier, Prinsens gate 7-9, PB 1190, 0107 Oslo, og merkes «MBA / MSc».

Lukk
 • Eksamen

  Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperioder i året; Major diets og Minor diets. I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene.

  Major diets (alle fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Desember 1. september 1. november*
  Juni 1. mars 1. mai*
  Minor diets (kun noen fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Mars 1. februar 1. februar
  August 20. juli 20. juli

  * Om du ikke oppgir annen dato vil din eksamen bli utsatt til neste «major periode».

  Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge blir eksamen arrangert i Oslo under «minor diets». Under «major diets» kan du be om å ta eksamen også i andre byer.

  Eksamen avholder på engelsk.

  Her finner du eksamensoversikt med datoer

  For inkludert eksamensavgift, registrer deg her:
  Her kan du melde deg opp til eksamen

  Om eksamen

  Alle eksamener er av tre timers varighet, og må avlegges på engelsk. Sensur faller ca. åtte uker etter avlagt eksamen. Hvis du ikke består eksamen, får du mulighet til å melde deg opp en gang til, ved å betale ny eksamensavgift.

  Det er ikke lov å bruke ordliste på eksamen, men det vil selvsagt være innhold og ikke eventuelle skrivefeil som vektlegges når eksamen skal rettes.

  Du må oppnå minimum 50 % for å bestå eksamen. Her er bokstavkarakterene og prosentsatsene de representerer:

  X = > 80%
  A = 65–80%
  B = 50–64%
  C = 45–49%
  F = < 45%

  Vitnemål og graduation

  Vitnemål

  Etter hvert fag du består, vil du motta bevis fra fra Heriot-Watt University. Etter tre beståtte fag kan du få tildelt Postgraduate Certificate in Business Administration, og etter seks fag kan du få tildelt Postgraduate Diploma in Business Aministration.

  Ønsker du å bestille Postgraduate Certificate eller Diploma gjøres dette via dine egne studentsider hos Heriot-Watt University. Om du oppnår 70% eller mer på alle ni kursene vil du få utmerkelsen; MBA med "distinction".

  Ved avsluttet MBA studium vil du få ditt vitnemål fra Heriot-Watt University.

  Graduation

  Det blir hvert år arrangert graduation-seremoni i Edinburgh. Dette skjer i en i juni. Etter fullført MBA studium er du velkommen til å delta på denne seremonien sammen med "graduates" fra hele verden og deres familier. Dette er en fin markering etter en stor innsats.

Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Ivar Bredesen

  Veileder og dosent, Ivar Bredesen, mener at du med en MBA-tittel får en «turbo-boost» på karrieren. - For meg er det meningsfullt å være med på å kvalifisere ungdommen til yrkeslivet, sier Ivar. Les mer

Lukk