Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Finansregnskap og regnskapsteori

Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.

15 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Kurset vil gi deg en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap. Du vil også lære å reflektere over nytten av regnskapet for de ulike brukergruppene.

  Videre vil kurset gjøre deg kjent med bakgrunnen for utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge.

  Finansregnskap og regnskapsteori består av følgende tema:

  • De grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, §§ 4-1 – 4-3
  • Virkning av periodiseringer - måling av resultat etter kontantprinsippet og regnskapsprinsippet
  • Hva er omløpsmidler – anleggsmidler?
  • Varige driftsmidler
  • Finansielle anleggsmidler
  • Immaterielle eiendeler og goodwill
  • Varelager
  • Fordringer
  • Kortsiktige investeringer
  • Gjeld
  • Avsetning for langsiktige forpliktelser – unntatt pensjoner
  • Egenkapital og disponering av årsresultat
  • Skatt på inntekt – herunder utsatt skatt
  • Foretaksintegrasjon – enkelt konsernregnskap uten skatt
  • Foretaksintegrasjon - minoritetsinteresser
  • Regelverket for små foretak
  • Regnskapsregler for ideelle organisasjoner
  • Brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
  • Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
  • Det prestasjonsorienterte (resultatorienterte) regnskapsparadigme
  • Det formueorienterte (balanseorienterte) regnskapsparadigme
  • Det konseptuelle rammeverket til IFRS – nivåene i rammeverket
  • Aktiva
  • Forpliktelser og egenkapital
  • Inntekter
  • Kostnader


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsmål

  Kurset gir deg en fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Kurset gir deg også basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet. Du skal også kunne utarbeide et ferdig årsregnskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, herunder også de viktigste regnskapsstandarder, samt utarbeide et konsernregnskap.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer Ca. 420 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 4 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6088
    Finansregnskap og regnska... Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor. Les mer
    15 21.850,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Eksamensavgift
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper 6004 Investering og finansiering (7,5 stp) samt 6084 Finansregnskap (7,5 stp) eller tilsvarende
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 5 timer
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk