Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Fritak- og innpassvurdering

Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.

 • Beskrivelse

  Har du tidligere tatt emner eller annen formell utdanning som inngår i det studiet du søker hos Høyskolen Kristiania Nettstudier, kan du søke om en faglig vurdering av fritak eller innpass av emne(r).

  Det vises til §29 i Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Kristiania:

  En student kan få fritak for eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende er bestått ved Høyskolen Kristiania eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå jfr UH-loven § 3-5. Skriftlig søknad skal leveres til Høyskolen Kristiania og blir vurdert av emneansvarlig eller faglig ansvarlig for studiet.

  Du vil ikke få innvilget innpass/fritak på årsenheter. Dette grunnet krav om minimum 60 fullførte studiepoeng fra den utdanningsinstitusjonen som skal utstede vitnemålet. 

   

  Gjennomføring
  For å søke om godkjennelse må du bestille «Fritak- og innpassvurderingen» nedenfor. Du vil i løpet av kort tid motta en ordrebekreftelse hvor det ligger vedlagt et et skjema som må fylles ut.

  Følg instruksjonen i ordrebekreftelsen for utfyllelse og innsendelse av skjema. Sammen med skjemaet må du legge ved karakterutskrifter, vitnemål, emneplaner og litteraturlister. 

  Først når vi har mottatt dette kan vi behandle søknaden din, og du vil høre fra oss om du får innvilget dine ønsker. Vi har en behandlingstid på fire til åtte uker.

  Vi gjør oppmerksom på:

  • Har du en utenlandsk utdannelse må du søke om NOKUT-godkjennelse før vi kan gi deg vurdering.
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs     Pris a
    9999
    Fritak- og innpassvurderi... Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder. Les mer
    200,- Velg
 • Opptak

  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
Lukk