Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Helse, ernæring og trening


  • Årsenhet i grunnmedisin Årsenheten i grunnmedisin gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer mennesker.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 1 (MED 4) Sykdomslære 1 passer for deg som trenger kunnskap om sykdommer og sykdomsprosesser i kroppen, samt ønsker en innføring i hvordan medikamenter og rusmidler påvirker menneskekroppen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 2 (MED5) Kurset gir deg grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og hvordan de kan behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i ernæring og helse Årsenheten i ernæring og helse gir deg en innføring i ernæringsfysiologi, med fokus på blant annet kroppens energiomsetning, næringsstoffenes fysiologiske virkning og forebygging og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fysiologi Kurset tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse strukturelt sett er bygd opp og fungerer, både enkeltvis og sammen som en helhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Grunnleggende ernæring Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ernæringslære, med hovedvekt på makro- og mikronæringsstoffenes funksjon og metabolisme.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunn, individ og helse (MED6) Samfunn, individ og helse er et kurs for deg som ønsker kunnskap om hvordan helsen vår påvirkes av miljøet rundt oss og samfunnet vi lever i.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og helse Ernæring og helse er et kurs for deg som trenger kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen vår.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og prestasjon Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hvordan kostholdet kan fremme utbytte av trening, bedre restitusjonen og øke prestasjonen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kosthold og samfunn Kurset passer for deg som trenger kunnskap om hva maten vi spiser inneholder og hvilken betydning mat og måltider har i menneskers liv. Du får også en grunnleggende innføring i råvarekunnskap og ernæringspolitikk.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helsefagarbeider Helsefagarbeider gir deg den teoretiske kunnskapen du trenger for å få fagbrev som helsefagarbeider. Du får kompetanse til å kunne gi mennesker som trenger det praktisk hjelp, pleie og omsorg.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Helsefagarbeider Helsefagarbeider gir deg den teoretiske kunnskapen du trenger for å få fagbrev som helsefagarbeider. Du får kompetanse til å kunne gi mennesker som trenger det praktisk hjelp, pleie og omsorg.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Personlig trening Årsenheten i personlig trening gir deg en unik kompetanse til å jobbe som personlig trener (PT). I tillegg til en solid innføring i trening, får du gjennom dette studiet en grundig kompetanse i coaching.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse systemene er bygget opp og fungerer.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Treningslære Treningslære er et emne for deg som trenger å lære om hvordan man planlegger og gjennomfører hensiktsmessig trening for å oppnå spesifikke mål, samt om hvilke endringer som skjer i kroppen når vi utsetter den for regelmessig trening.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Aktivitetslære Aktivitetslære er et kurs for deg som ønsker å utvikle kunnskap og ferdigheter om å kunne trene deg selv eller andre.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kommunikasjon og helseledelse Videreutdanningen i kommunikasjon og helseledelse gir deg kompetansen du trenger for å kommunisere godt og tydelig i din rolle som leder i helsevesenet.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 2 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem. I tillegg tar kurset for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 3 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens respirasjonssystem, immunsystem, fordøyelsessystem, reproduksjonssystem, nyrene og urinveiene samt skjelett- og muskelanatomi.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helsepolitikk og helserett Helsepolitikk og helserett er et kurs for deg som ønsker å bli leder eller forbedre din forståelse for egen lederrolle i helsetjenesten.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 1 I Anatomi og fysiologi 1 lærer du om hvordan cellene våre er bygget opp, og om hvordan samspillet mellom kroppens flere milliarder celler gjør menneskekroppen helt unik.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helseledelse og kultur Helseledelse og kultur vil øke din forståelse for samspillet med offentlig styring og hvordan du som leder kan videreutvikle kulturen i den avdelingen du har ansvaret for.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Endringsledelse og kommunika Kurset passer for deg som ønsker å utvide din forståelse for endringsledelse og kommunikasjon ved endringsarbeid. Det vil øke din forståelse for utfordringene ved endringsarbeid, og spesielt for samarbeid i offentlige virksomheter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Klinisk ledelse og samhandling Klinisk ledelse og samhandling er et kurs for deg som vil øke din forståelse for hvilke faktorer som påvirker ledelse i helsesektoren, og få kunnskap om organisatorisk kompetanse og tverrprofesjonell samhandling som sentrale elementer i ledelse av virksomheter i helsesektoren i dag.
   Studiepoeng: 7.5
   Les mer
  • Ledelse av profesjoner og kunnskapsarbeid Arbeidslivet preges i dag av utstrakt kunnskapsarbeid, og av at profesjonsutøvere kontinuerlig må oppdatere sin kunnskap for å henge med i utviklingen. Dette krever nye måter å lede på.
   Studiepoeng: 7.5
   Les mer
  • Kommunikasjon i ledelse Tilegn deg nødvendig kompetanse innenfor kommunikasjon for å kunne utøve god ledelse i en kompleks sektor preget av høye krav til tverrfaglig samarbeid.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akupunktur under fødsel Videreutdanningen Akupunktur under fødsel er en utdanning for deg som ønsker å benytte akupunktur til den fødende kvinnen.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer