Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Helse, ernæring og trening


  • Årsenhet i grunnmedisin Årsenheten i grunnmedisin gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer mennesker.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 1 (MED 4) Sykdomslære 1 passer for deg som trenger kunnskap om sykdommer og sykdomsprosesser i kroppen, samt ønsker en innføring i hvordan medikamenter og rusmidler påvirker menneskekroppen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære 2 (MED5) Kurset gir deg grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sykdomslære Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene våre, hvordan de kan forebygges og hvordan de kan behandles.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i ernæring og helse Årsenheten i ernæring og helse gir deg en innføring i ernæringsfysiologi, med fokus på blant annet kroppens energiomsetning, næringsstoffenes fysiologiske virkning og forebygging og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fysiologi Kurset tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse strukturelt sett er bygd opp og fungerer, både enkeltvis og sammen som en helhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Grunnleggende ernæring Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ernæringslære, med hovedvekt på makro- og mikronæringsstoffenes funksjon og metabolisme.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunn, individ og helse (MED6) Samfunn, individ og helse er et kurs for deg som ønsker kunnskap om hvordan helsen vår påvirkes av miljøet rundt oss og samfunnet vi lever i.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og helse Ernæring og helse er et kurs for deg som trenger kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen vår.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ernæring og prestasjon Kurset gir deg en grunnleggende innføring i hvordan kostholdet kan fremme utbytte av trening, bedre restitusjonen og øke prestasjonen.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kosthold og samfunn Kurset passer for deg som vil ha kunnskaper om ernæringsforskning, ernæringspolitikk, kostrådgivning og matens betydning i menneskers liv.  
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 2 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem. I tillegg tar kurset for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 3 Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens respirasjonssystem, immunsystem, fordøyelsessystem, reproduksjonssystem, nyrene og urinveiene samt skjelett- og muskelanatomi.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Anatomi og fysiologi 1 I Anatomi og fysiologi 1 lærer du om hvordan cellene våre er bygget opp, og om hvordan samspillet mellom kroppens flere milliarder celler gjør menneskekroppen helt unik.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Psykologi Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til samfunn. Med en årsenhet i psykologi vil du lære kunnskap og teknikker som vil være relevante for mange fagområder.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Psykologisk historie og forskningsmetode Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Aktivitetslære 2 Aktivitetslære 2 tar for seg mer avanserte styrke- og utholdenhetstrening, samt anti-doping-arbeid.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • PT-rollen: coaching, kommunikasjon, og salg PT-rollen er et kurs for deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter innen coaching, kommunikasjon og personlig salg. Hovedfokus i dette kurset er å utvikle kompetanse knyttet til det å rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching.
   Studiepoeng: 20 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Innføring i psykologi Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Vi mennesker lærer oss nye ting hver eneste dag, og vi kan tilegne oss en forbløffende mengde kunnskap og ferdigheter.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker Emnet har som mål å gi en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Spesialpedagogikk Årsenheten i spesialpedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sosial- og personslighetspsykologi Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Utviklingspsykologi og emosjoner Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer