Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

HR og ledelse


  • Praktisk personalarbeid Praktisk personalarbeid gir deg en innføring i og forståelse for hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i en personalavdeling og gjør deg i stand til å utføre praktiske arbeidsoppgaver.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Saksbehandling Saksbehandling er kurset for deg som vil jobbe med saksbehandling i kommunale og statlige virksomheter.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Employee Resourcing S Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Prosjekt og strategi Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisational Behaviour - selvstudium Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning - selvstudium Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Competitive Strategy - selvstudium Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Forretningsstrategi Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Alliance and Partnership - selvstudium Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Corporate Governance - selvstudium Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Research Methods for B&M - selvstudium Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Relations - selvstudium Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Devoloping Effective Managers & Leaders - selvstudium Developing Effective Managers and Leaders gir deg en forståelse for lederutvikling.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing Personal Competencies - selvstudium Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Organisational Behaviour med undervisning Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Dette vil gi deg et grunnlag for å forstå hvordan du forholder deg til andre medlemmer i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project Management med undervisning Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning med undervisning Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Development - selvstudium Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Management - selvstudium Human Resource Management gir deg en forståelse for effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Influence - selvstudium Kurset gir deg grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å omsette det du lærer i din MBA eller MSc grad i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership - selvstudium Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Making Strategies Work - selvstudium Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Changing Context - selvstudium Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Global Markets - selvstudium Managing People in Global Markets gir innsikt i hvordan globale selskaper leder den flerkulturelle arbeidsstyrken, hvilke komplikasjoner de kan støte på, og hvordan de kan håndtere disse komplikasjonene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Performance Management - selvstudium Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Principles of Retailing - selvstudium Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelsens driftfunksjoner, samt e-handel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Negotiation - selvstudium Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Risk Management - selvstudium Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project Management - selvstudium Kurset gir deg forståelse for utarbeiding, administrering og kontrollering av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bedre norsk i arbeidslivet Bedre norsk i arbeidslivet trener deg i å skrive klart og tydelig norsk, både til formelle og uformelle sammenhenger.
     Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektplanlegging, metoder og verktøy Du vil få grunnleggende kunnskap og innsikt i ulike organisatoriske grep for å utvikle prosjektorganiseringen når den er egnet som arbeidsform.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Ledelse Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Motivasjon og kompetanseutvikling er også temaer som tas opp i kurset.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektprosesser/Lean&Scrum Kurset lærer deg hvordan metoder kan bidra til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings og utviklingsprosesser.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Kontormedarbeider Kontormedarbeider er en yrkesrettet utdanning for deg som ønsker å arbeide med ulike administrative oppgaver på et kontor.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Årsenhet i HR og personalledelse Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Business administration Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse passer for deg som ønsker formell kompetanse, og som søker stor grad av fleksibilitet i fagsammensetning og gjennomføring.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Metode 3 markedsanalyse kvalitativ Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Negotiation - selvstudium Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Mergers and Acquisitions - selvstudium Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Arbeidsmiljø og Psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internasjonal HRM IHRM gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internkommunikasjon og merkebygging Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Leder og talent utvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kommunikasjon og helseledelse Videreutdanningen i kommunikasjon og helseledelse gir deg kompetansen du trenger for å kommunisere godt og tydelig i din rolle som leder i helsevesenet.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helsepolitikk og helserett Helsepolitikk og helserett er et kurs for deg som ønsker å bli leder eller forbedre din forståelse for egen lederrolle i helsetjenesten.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helseledelse og kultur Helseledelse og kultur vil øke din forståelse for samspillet med offentlig styring og hvordan du som leder kan videreutvikle kulturen i den avdelingen du har ansvaret for.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • CO-CREATION Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjekt og prosesstyring Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akademisk lesing og skriving I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kreativitet, innovasjon og nyskapning Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forhandlinger og påvirkning Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer