Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

HR og ledelse


  • PRINCE 2 - Practitioner PRINCE2 - Practitioner er PRINCE2s videregående nivå og gir en inngående kjennskap til metoden. Med Practitioner vil du få god forståelse for hvordan PRINCE2 anvendes og tilpasses i egen virksomhet.
     Metier
   Les mer
  • Praktisk personalarbeid Praktisk personalarbeid gir deg en innføring i og forståelse for hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i en personalavdeling og gjør deg i stand til å utføre praktiske arbeidsoppgaver.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Grunnleggende prosjektarbeid Grunnleggende prosjektledelse gir deg nødvendig kunnskap til å forstå og utføre god prosjektledelse.
     Metier
   Les mer
  • Saksbehandling Saksbehandling er kurset for deg som vil jobbe med saksbehandling i kommunale og statlige virksomheter.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Rekruttering og prestasjonsutvikling Rekruttering og prestasjonsutvikling gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Science Human Resource Management MSc in HRM vil hjelpe deg som jobber med menneskelige ressurser til å utvikle den strategiske, funksjonelle og personlige kompetansen som er nødvendig for å møte en stadig mer krevende rolle.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Resourcing S Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Prosjekt og strategi Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisational Behaviour - selvstudium Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning - selvstudium Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Competitive Strategy - selvstudium Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Forretningsstrategi Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Alliance and Partnership - selvstudium Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Corporate Governance - selvstudium Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Research Methods for B&M - selvstudium Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Relations - selvstudium Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Devoloping Effective Managers & Leaders - selvstudium Developing Effective Managers and Leaders gir deg en forståelse for lederutvikling.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing Personal Competencies - selvstudium Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Organisational Behaviour med undervisning Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Dette vil gi deg et grunnlag for å forstå hvordan du forholder deg til andre medlemmer i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project Management med undervisning Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning med undervisning Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Development - selvstudium Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Management - selvstudium Human Resource Management gir deg en forståelse for effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Influence - selvstudium Kurset gir deg grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å omsette det du lærer i din MBA eller MSc grad i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership - selvstudium Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Making Strategies Work - selvstudium Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Changing Context - selvstudium Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Global Markets - selvstudium Managing People in Global Markets gir innsikt i hvordan globale selskaper leder den flerkulturelle arbeidsstyrken, hvilke komplikasjoner de kan støte på, og hvordan de kan håndtere disse komplikasjonene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Performance Management - selvstudium Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Principles of Retailing - selvstudium Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelsens driftfunksjoner, samt e-handel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Negotiation - selvstudium Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Risk Management - selvstudium Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project Management - selvstudium Kurset gir deg forståelse for utarbeiding, administrering og kontrollering av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bedre norsk i arbeidslivet Bedre norsk i arbeidslivet trener deg i å skrive klart og tydelig norsk, både til formelle og uformelle sammenhenger.
     Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektledelse - PRINCE2 PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode som gir deg sertifisering. Med PRINCE2 gjennomføres prosjekter på en kontrollert og forretningsorientert måte og bidrar til å utvikle og forbedre eksisterende prosjektmidler.
     Metier
   Les mer
  • Prosjekt som arbeidsform Prosjekt som arbeidsform gir deg kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektplanlegging, metoder og verktøy Du vil få grunnleggende kunnskap og innsikt i ulike organisatoriske grep for å utvikle prosjektorganiseringen når den er egnet som arbeidsform.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • PRINCE 2 - Foundation PRINCE2 - Foundation gir en introduksjon til prosjektledelse med PRINCE2. Denne sertifiseringen egner seg for alle som jobber med prosjekter og som ønsker forståelse for roller, ansvarsområder og anvendelse av metoden.
     Metier
   Les mer
  • Ledelse Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Motivasjon og kompetanseutvikling er også temaer som tas opp i kurset.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektprosesser/Lean&Scrum Kurset lærer deg hvordan metoder kan bidra til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings og utviklingsprosesser.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Science Strategic Planning MSc in Stategic Planning er utviklet for deg som er leder på høyt nivå, og for deg som ønsker å bli det.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Forhandlinger og påvirkning Forhandlinger og påvirkning er et kurs der du blir kjent med ulike typer forhandlinger. Du lærer hvordan forhandlinger kan ledes på en effektiv måte for å oppnå ønskede resultater.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • HR-strategi HR-strategi ser på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som ligger inn under HR- funksjonen, og hvordan den kan utøves for å oppnå et konkurransefortrinn.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forhandling og påvirkning i arbeidslivet Kurset forhandling og påvirkning i arbeidslivet gir deg en oversikt over sentrale perspektiver innen forhandling og påvirkning.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Kontormedarbeider Kontormedarbeider er en yrkesrettet utdanning for deg som ønsker å arbeide med ulike administrative oppgaver på et kontor.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Årsenhet i HR og personalledelse Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Business administrat Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse passer for deg som ønsker formell kompetanse, og som søker stor grad av fleksibilitet i fagsammensetning og gjennomføring.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Metode 3 markedsanalyse kvalitativ Markedsanalyse kvalitativ metode skal gi deg innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Negotiation - selvstudium Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Mergers and Acquisitions - selvstudium Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bacheloroppgave i HR og personalledelse Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Arbeidsmiljø og Psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internasjonal HRM IHRM gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internkommunikasjon og merkebygging Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Leder og talent utvikling Leder- og talentutvikling er et kurs som ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kommunikasjon og helseledelse Videreutdanningen i kommunikasjon og helseledelse gir deg kompetansen du trenger for å kommunisere godt og tydelig i din rolle som leder i helsevesenet.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helsepolitikk og helserett Helsepolitikk og helserett er et kurs for deg som ønsker å bli leder eller forbedre din forståelse for egen lederrolle i helsetjenesten.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Helseledelse og kultur Helseledelse og kultur vil øke din forståelse for samspillet med offentlig styring og hvordan du som leder kan videreutvikle kulturen i den avdelingen du har ansvaret for.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • CO-CREATION Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjekt og prosesstyring Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akademisk lesing og skriving I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kreativitet, innovasjon og nyskapning Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer