Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

HR og ledelse


  • Employee Resourcing Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategic Planning Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Competitive Strategy Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Alliances and Partnerships Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Corporate Governance Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Research Methods for Business and Management Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Employee Relations Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Devoloping Effective Managers & Leaders Developing Effective Managers and Leaders gir deg en forståelse for lederutvikling.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing Personal Competencies Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning (S) Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Development Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Human Resource Management Human Resource Management gir deg en forståelse for effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Influence Kurset gir deg grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å omsette det du lærer i din MBA eller MSc grad i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Making Strategies Work Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Changing Contexts Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Managing People in Global Markets Managing People in Global Markets gir innsikt i hvordan globale selskaper leder den flerkulturelle arbeidsstyrken, hvilke komplikasjoner de kan støte på, og hvordan de kan håndtere disse komplikasjonene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Performance Management Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Principles of Retailing Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelens driftfunksjoner, samt e-handel.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Negotiation Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Risk Management Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i HR og personalledelse gir deg en yrkesrelevant bachelorgrad, og ved å ta denne graden vil du tilegne deg solid kunnskap innen fagfeltet.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Logistikk Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Årsenhet i HR og personalledelse Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Business administration Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Negotiation Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Mergers and Acquisitions Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Arbeidsmiljø og Psykologi Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internasjonal HRM Internasjonal HR gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Internkommunikasjon og merkebygging Internkommunikasjon og merkebygging lærer deg at det er medarbeiderne som gjennom sine forutsetninger og adferd skaper verdier for forbrukere og andre interesserte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi I samfunnsøkonomi vil du lære om ulike samfunnsøkonomiske temaer, og få solid forståelse for hvordan økonomiske sammenhenger påvirker vår hverdag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Marked og samfunn I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Co-Creation Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Kurset viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Prosjekt og prosessstyring Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Akademisk lesing og skriving I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Endringsledelse Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kreativitet, innovasjon og nyskapning Emnet handler om kreativitet og innovasjon og utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpsstrategi.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forhandlinger og påvirkning Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategisk HR Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Finance for the Oil and Gas Industry Kurset bygger på kjernefaget Finance og utvikler videre konsepter som er behandlet der. Det introduseres ytterligere konsepter, finansielle verktøy og ideer som kan benyttes av ledere innen olje og gass.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Negotiation for the Oil and Gas Industry Dette kurset fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier for olje- og gassektoren. Du lærer gjennom bruk av caseeksempler å anvende en prosessmodell.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Planning for the Oil and Gas Industry Ledere finner det ofte vanskelig å ta et skritt tilbake for å vurdere egen industri på en objektiv måte. Strategisk planlegging for olje- og gassindustrien har som mål å overvinne dette problemet
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Project Management for the Oil and Gas Industry Dette kurset bygger videre på Project management og er tilpasset behovet til olje- og gassektoren. Viktige temaer som behandles med en prosjektledervinkling er kontrahering, risiko, tvister og usikkerhet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Post Graduate Certificate in Business Research Methods- PGCert. Dette programmet er obligatorisk for alle som ønsker å gjennomføre en doktorgrad ved Edinburgh Business School, Heriot-Watt University. Programmet består av tre metodekurs som må studeres i rekkefølge: Doctoral Business Research 1,2 og 3.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Delivering Successful Projects Dette kurset gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Delivering Successful Projects (S) Dette kurset gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership, Theory and Practice (S) Emnet undersøker kritisk begrepet ledelse i organisasjoner. Videre utforskes den teoretiske utviklingen om hvordan ledelse forstås og bidra til refleksjon rundt ledelsesmessige spørsmål for moderne organisasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Leadership, Theory and Practice Emnet undersøker kritisk begrepet ledelse i organisasjoner. Videre utforskes den teoretiske utviklingen om hvordan ledelse forstås og bidra til refleksjon rundt ledelsesmessige spørsmål for moderne organisasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • People, Work and Organisations (S) Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • People, Work and Organisations Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode på ulike former for oppgaver og i ulike organisasjoner.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Individuell arbeidsrett Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Operativ personalledelse Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer