Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Innføring i regnskap

Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer.

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Kurset gir en grundig innføring i regnskaps- og bokføringsprinsipper samt ulike selskapsformer.

  Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap. Tabellarisk avslutning av regnskapet og regnskapsmessig behandling av lønn lærer du også.

  Du lærer om avslutning av merverdioppgjør, tabellarisk hovedbok og rubrikkhovedbok. Videre vil du tilegne deg kunnskaper om nøkkeltallberegninger og den regnskapsmessige behandlingen av lønn, tilleggsytelser og naturalytelser.

  Kurset gir en oversikt over viktige bestemmelser i folketrygdloven, ferieloven og merverdiavgiftsloven.

  Innføring i regnskap består av følgende tema:

  • Grunnleggende regnskapsteori
  • Merverdiavgift
  • Kreditnota og rabatter ved kjøp og salg
  • Lønn, arbeidsavtale, tariffavtale
  • Overtid, skatt, andre lovpålagte trekk
  • Tilleggsytelser og Naturalytelser
  • Ferieloven, sykefravær, yrkesskadeforsikring, OTP
  • Folketrygdloven
  • Kostnad, utgift og utbetaling
  • Aksjeselskapet, årsregnskap og årsberetning
  • Tabellarisk regnskapsavslutning, nøkkeltallberegninger
  • Se fullstendig innhold i læringsportalen
Lukk
 • Læringsmål

  I dette kurset skal du tilegne deg kunnskaper om regnskaps- og bokføringsprinsipper, samt om ulike selskapsformer. Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_timer Ca. 120 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån   Pris a
    1321
    Innføring i regnskap Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer. Les mer
    5.650,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Kurs i studieteknikk
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
Lukk
 • Pensum

  Alt av pensummateriell til dette kurset finner du i læringsportalen din.

Lukk
 • Eksamen

  Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

  Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.

Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Malvin Nordstrand

  Studenter som har vilje til, og som mestrer, å prioritere, gir uttrykk for at de har stor glede av nettstudietilværelsen. Malvin ønsker å bruke sine faglige kunnskaper til å hjelpe studentene. Les mer

Lukk