Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Innføring i regnskap og lønn

Kurset gir en grundig innføring i regnskaps- og bokføringsprinsipper samt ulike selskapsformer.

Høyskolen Kristiania Nettstudier

 • Beskrivelse

  Innføring i regnskap og lønn tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer. Du får også en grunnleggende innføring i lønnsteori.

  Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap. Videre lærer du om tabellarisk avslutning av regnskapet og regnskapsmessig behandling av lønn.

  Videre lærer om avslutning av merverdioppgjør, tabellarisk hovedbok og rubrikkhovedbok, og får kunnskaper om nøkkeltallberegninger og den regnskapsmessige behandlingen av lønn, tilleggsytelser og naturalytelser.

  Kurset gir en oversikt over viktige bestemmelser i folketrygdloven, ferieloven og merverdiavgiftsloven.

  Innføring i regnskap og lønn består av følgende tema:

  • Grunnleggende regnskapsteori
  • Merverdiavgift
  • Kreditnota og rabatter ved kjøp og salg
  • Lønn, arbeidsavtale, tariffavtale
  • Overtid, skatt, andre lovpålagte trekk
  • Tilleggsytelser og Naturalytelser
  • Ferieloven, sykefravær, yrkesskadeforsikring, OTP
  • Folketrygdloven
  • Kostnad, utgift og utbetaling
  • Aksjeselskapet, årsregnskap og årsberetning
  • Tabellarisk regnskapsavslutning, nøkkeltallberegninger
  • Se fullstendig innhold i læringsportalen
Lukk
 • Læringsmål

  I dette kurset skal du tilegne deg kunnskaper om regnskaps- og bokføringsprinsipper, samt om ulike selskapsformer. Du lærer å føre bilag i kassedagbok og reskontro, og avslutning mot balanse og resultatregnskap. Du får også en grunnleggende innføring i lønnsteori.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_timer Ca. 160 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 4 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Kurs i studieteknikk
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
Lukk
 • Pensum

  Alt av pensummateriell til dette kurset finner du i læringsportalen din.

Lukk
 • Eksamen

  Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

  Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.

Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Malvin Nordstrand

  Studenter som har vilje til, og som mestrer, å prioritere, gir uttrykk for at de har stor glede av nettstudietilværelsen. Malvin ønsker å bruke sine faglige kunnskaper til å hjelpe studentene. Les mer

Lukk