Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Doctoral business research 2: The Qualitative Researcher (U)

Kurset introduserer kvalitative forskningsmetoder. Du lærer å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige kvalitative metoder og hvordan forskjellige metoder kan kombineres. Kurset gir en helhetlig forståelse av den kvalitative forskningsprosessen, fra skissering av filosofiske grunnlag til kvalitativ datainnsamling, analyse og rapportering.

Doktor

Edinburgh Business School

 • Beskrivelse

  Dette andre kurset har som mål å hjelpe studentene med å utvikle en avansert forståelse av faktorer som påvirker doktorgradsprosessen.

  Du vil tilegne deg de nødvendige forskningsverktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere kvalitative forskningsoppgaver og de tilhørende prosesser. Sentralt står innsamling og analyse av kvalitative data.

  Videre gis en oversikt over mange av områdene som studentene trenger å være kjent med, herunder kvalitative forskningsfilosofier, strategier, innsamling av data gjennom intervjuer og struktur av en kvalitativ oppgave.

  Innhold i emnet:

  • Innføring i kvalitativ forskning
  • Forskningsfilosofi og den kvalitative forskeren
  • Forskningsintervjuet
  • Narrativ og forespørsler
  • Fokusgruppeintervjuer
  • Dagbokforskning
  • Etnografi 
  • Kombinasjon av forskningsmetoder
  • Behandle og kode kvalitative data
  • Bruk av digitale hjelpemidler 
  • Introduksjon til analyse av kvalitative data
  • Rapportering av kvalitative data
Lukk
 • Læringsutbytte

  Målet å utstyre deg med de nødvendige forskningsverktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere de kvalitative forskningsoppgaver og prosessene som er nødvendige for innsamling og analyse av kvalitative data.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Edinburgh Business School

  Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en offisiell samarbeidspartner med Heriot Watt University og tilbyr flere av deres anerkjente masterprogram her i Norge.

Lukk
 • Gjennomføring

   infographic_timer 200 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs     Pris a
    3013
    Doctoral business researc... Kurset introduserer kvalitative forskningsmetoder. Du lærer å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige kvalitative metoder og hvordan forskjellige metoder kan kombineres. Kurset gir en helhetlig forståelse av den kvalitative forskningsprosessen, fra skissering av filosofiske grunnlag til kvalitativ datainnsamling, analyse og rapportering. Les mer
    20.450,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Elektronisk pensum
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Mastergrad
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Samlinger

  Høstsemesteret: Samlingene starter i september og går frem til jul. I høstsemesteret arrangeres det samlinger for:

  • Doctoral business research 1: An Introduction to research methods (U)


  Vårsemesteret: Samlingene starter I januar/februar og går frem til juni. For vårsemesteret arrangeres det samlinger for:

  • Doctoral business research 2: The Qualitative Resercher (U) 
  • Doctoral business research 3: The Quantitative Researcher (U) 


  Vi tar forbehold om et minimums antall studenter for å arrangere samlinger. Samlingene arrangeres i Høyskolen Kristiania Nettstudier sine lokaler i Kirkegata 24-26 i Oslo. Det gjennomføres to eller tre forelesingshelger pr. fag, avhengig av fagets størrelse. Helgene er intensive med 8 timers undervisning både lørdag og søndag. Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

Lukk