Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Jus i arbeidslivet

Jus i arbeidslivet vil lærer deg hvilke lover som gjelder innenfor de ulike områdene i personalforvaltningen.

Høyskolen Kristiania Nettstudier

 • Beskrivelse

  Kurset gir deg en innføring i de mest sentrale lovene på lønns- og personalområdet. Det blir lagt vekt på sentrale lovhjemler og formaliteter som ligger til grunn for personalforvaltningen.
  Du vil også få et grunnlag og en trygghet når det gjelder arbeidslivets formaliteter, slik at lønns- og personalarbeidet kan utføres på en riktig måte.

  Jus i arbeidslivet består av følgende tema:

  •     Rettssystemets oppbygning
  •     Juridisk metode – bruk av rettsregler
  •     Tolking av rettsregler
  •     Arbeidsmiljøloven
  •     Arbeidsavtaler – innhold, inngåelse og opphør
  •     Helse, miljø og sikkerhet
  •     Ferieloven, folketrygdloven
  •     Trygde- og stønadsordninger
  •     Taushetsplikt
Lukk
 • Læringsmål

  I dette kurset skal du tilegne deg ferdigheter slik at du kan anvende de mest sentrale lovene i arbeidet med lønn og personal.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_timer Ca. 80 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs     Pris a
    1218
    Jus i arbeidslivet Jus i arbeidslivet vil lærer deg hvilke lover som gjelder innenfor de ulike områdene i personalforvaltningen. Les mer
    4.250,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Kurs i studieteknikk
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
Lukk
 • Pensum

  Alt av pensummateriell til dette kurset finner du i læringsportalen din.

Lukk
 • Eksamen

  Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

  Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.

Lukk