Handlekurven er tom.
Studietilbud / Salg og markedsføring

Master of Science in Marketing

MSc in Marketing gir deg en bred innsikt i markedsføringsbegrepet og du vil lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper.

Master

Edinburgh Business School

 • Beskrivelse

  I samarbeid med Heriot-Watt University kan Høyskolen Kristiania Nettstudier tilby Master of Science (MSc) in Marketing i Norge.

  Dette intellektuelt utfordrende studiet vil gjøre deg kompetent for å være morgendagens markedsføringsleder. Det vil sette deg i stand til å løse reelle problemer og ta velinformerte beslutninger som kan forvandle markedsføringen i organisasjonen.

  Studieinformasjon

  Bedrifter blir stadig mer avhengig av effektiv bruk av relevante og oppdaterte data og informasjon for å nå markedsføringsmål, skape konkurransefortrinn og fatte beslutninger når det gjelder valg av målmarkeder, posisjonering, prising, produkt- og tjenestedesign, salgsfremstøt og distribusjon.

  Svært ofte er det psykologiske variabler involvert i markedsføringen, og problemstillingene du vil stå overfor når du jobber med dette har ikke nøyaktige kvantitative egenskaper som ofte kjennetegner mange av utfordringene som er knyttet til for eksempel regnskap og finans. Beslutningene som skal fattes, må ofte fattes under dynamiske og turbulente markedsforhold, og dette skaper både utfordringer og muligheter for selskaper. Med MSc in Marketing lærer du om dette, og forbereder deg på å bli morgendagens markedsføringsleder.

  Videre vil du lære om hvordan du utvikler markedsføringsstrategier som utnytter bedriftens situasjon og markedsforholdene på en best mulig måte. Du vil også få verdifull kunnskap om hvordan du på grunnlag av kritisk analyse og evaluering kan ta de rette beslutningene.

  I svært konkurransepregede markeder kan markedsføringsbeslutningene dine avgjøre om et produkt eller en tjeneste lykkes eller ikke.

  Det er derfor avgjørende at du innehar kompetanse som gjør deg trygg på å ta beslutninger som baserer seg på kritisk analyse og evaluering. 

  Demoversjon av Learning Web

  Logg inn i demoversjonen av Learning Web for å få et inntrykk av hvordan kurset gjennomføres.

  Brukernavn: demo
  Passord: demo

  Logg inn her

  Hvem passer studiet for?

  MSc in Marketing passer for deg som har en grad i ikke-bedriftsøkonomiske fag som ønsker å bygge en karrière innenfor markedsføring, og enkeltpersoner som har bedriftsøkonomisk arbeidserfaring og nå ønsker å gå over til å jobbe med markedsføring, eller å oppgradere kompetansen. Studiet passer videre for deg som har behov for et anvendt og vidtrekkende grunnlag fremfor et teoretisk perspektiv.

  Lenkesamling 

  Høyskolen Kristiania Nettstudier Edinburgh Business School
  Søke opptak til MSc-studiet Gå til demonstrasjon av læringsplattformen
  Timeplan vår 2020 Akkrediteringsforklaring
  Eksamensoversikt med datoer  
  Oppmelding til eksamen
   

  Før du kan bestille et kurs som inngår i mastergraden, må du søke og få opptak til studiet.

  NB! Dette studiet er ikke støttet av Lånekassen.

  Lurer du på noe mer? Les ofte stilte spørsmål og svar her!

Lukk
 • Læringsmål

  Gjennom studiet vil du få bred innsikt i markedsføringsbegrepet og lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper. Du vil også få kunnskap om hvordan du bruker markedsføringsdata, hvordan du best leder et markedsføringsprogram og hvordan du forhandler både internt og eksternt for å oppnå eksempelvis et godt markedsføringsbudsjett.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Edinburgh Business School

  Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en offisiell samarbeidspartner med Heriot Watt University og tilbyr flere av deres anerkjente masterprogram her i Norge.

Lukk
 • Gjennomføring

   infographic_timer Ca. 200 timer per fag antatt tidsbruk
Lukk
 • Studiemodell

  study points study points

  MSc-studiet er strukturert slik at det tillater stor fleksibilitet. Du velger selv om du kun vil ta noen fag, og med det oppnå Postgraduate Certificate eller Postgraduate Diploma, eller om du vil fullføre hele mastergraden.

  Dersom du kun ønsker å ta noen fag, vil du etter tre fullførte kurs oppnå Postgraduate Certificate og seks fag vil gi deg Postgraduate Diploma. Du kan også ta enkeltfag om ønskelig.

Lukk
 • Kursvalg

  Master of Science in Marketing består av fem obligatoriske kjernefag og fire valgfag.

  Kjernefag

  Vi anbefaler deg å starte med fagene Strategic Marketing og Consumer Behaviour før du går videre på Marketing Research, Marketing Communications og International Marketing. Etter dette starter du på valgfagene.

  Pensum

  Elektronisk pensum er inkludert i studieavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer kan du selv bestille dette direkte fra EBS.

  NB! I tabellen under finner du koden (S) bak enkelte av emnene. (S) betyr at emnet som tilbys samlingsbasert. Se oversikt i timeplan for når hvert emne har samling.


  • Master - Kjernefag (7)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    3028
    Strategic Marketing Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen. Les mer
    14.550,- Velg
    3029
    Strategic Marketing (S) Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen. Les mer
    20.450,- Velg
    2030
    Master- og pre-doc regist... Før du kan bestille et master- eller pre-doc kurs, må du søke og få opptak til studiet. Registreringen gjelder kun mastergradene og post graduate certificate in business research methods i samarbeid med Edinburgh Business School. Les mer
    1.500,- Velg
    2009
    Consumer Behavior Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning. Les mer
    14.550,- Velg
    2016
    International Marketing Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet. Les mer
    14.550,- Velg
    2039
    Marketing Communications Marketing Communications ser på begrepet markedsføring i et strategisk perspektiv. Les mer
    14.550,- Velg
    2026
    Marketing Insights Kurset gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning. Les mer
    14.550,- Velg
  • Master - Valgfag (7)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    2019
    Marketing Channels Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM). Les mer
    14.550,- Velg
    2021
    Negotiation Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger. Les mer
    14.550,- Velg
    2031
    Principles of Retailing Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelens driftfunksjoner, samt e-handel. Les mer
    14.550,- Velg
    2022
    Quantitative Methods Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig kurs for ledere. Les mer
    14.550,- Velg
    2034
    Research Methods for Busi... Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse. Les mer
    14.550,- Velg
    2051
    Services Marketing I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter. Les mer
    14.550,- Velg
    2023
    Sales Force Management Sales Force Management lærer deg blant annet om ledelse av salgsstaben i et strategisk perspektiv og evaluering og kontroll av salgsprogrammer. Les mer
    14.550,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Eksamensavgift
  • Tilgang til Learning web
  • Elektronisk pensum
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass

  Studenter som har universitets- eller høgskoleutdanning innenfor et relevant fagområde, kan søke fritak for ett eller i spesielle tilfeller to av de obligatoriske kursene. Den enkelte elev som søker om fritak må være forberedt på å betale et saksbehandlingsgebyr. Dette er per i dag på 160 £.

  Fritak gis kun ved akademisk bakgrunn, ikke ved arbeidserfaring. Her kan du laste ned fritaksskjema fra EBS sine sider. Legg ved kopier av vitnemål og eventuelt fagbeskrivelse på engelsk. Skjema sendes direkte til Edinburgh Business School. Du får tilbakemelding per epost når de har vurdert søknaden.

Lukk
 • Eksamen

  Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperioder i året; Major diets og Minor diets. I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene.

  Major diets (alle fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Desember 1. september 1. november*
  Juni 1. mars 1. mai*
  Minor diets (kun noen fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Mars 1. februar 1. februar
  August 20. juli 20. juli

  * Om du ikke oppgir annen dato vil din eksamen bli utsatt til neste «major periode».

  Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS.
   

  Eksamen avholder på engelsk.

  For inkludert eksamensavgift register deg her:
  Her kan du melde deg opp til eksamen

  Om eksamen

  Alle eksamener er av tre timers varighet, og må avlegges på engelsk. Sensur faller ca. åtte uker etter avlagt eksamen. Hvis du ikke består eksamen, får du mulighet til å melde deg opp en gang til, ved å betale ny eksamensavgift.

  Det er ikke lov å bruke ordliste på eksamen, men det vil selvsagt være innhold og ikke eventuelle skrivefeil som vektlegges når eksamen skal rettes.

  Du må oppnå minimum 50 % for å bestå eksamen. Her er bokstavkarakterene og prosentsatsene de representerer:

  X = > 70%
  A = 60–69%
  B = 50–59%
  C = -
  F = < 49%

  Vitnemål og graduation

  Vitnemål

  Etter hvert fag du består, vil du motta bevis fra fra Heriot-Watt University. Etter tre beståtte fag kan du få tildelt Postgraduate Certificate in Business Administration, og etter seks fag kan du få tildelt Postgraduate Diploma in Business Aministration.

  Ønsker du å bestille Postgraduate Certificate eller Diploma gjøres dette via dine egne studentsider hos Heriot-Watt University. Om du oppnår 70% eller mer på alle ni kursene vil du få utmerkelsen; MSc med "distinction".

  Ved avsluttet MSc studium vil du få ditt vitnemål fra Heriot-Watt University.

  Graduation

  Det blir hvert år arrangert graduation-seremoni i Edinburgh. Dette skjer i en i juni. Etter fullført MSc studium er du velkommen til å delta på denne seremonien sammen med "graduates" fra hele verden og deres familier. Dette er en fin markering etter en stor innsats.

Lukk