Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Master of Science in Strategic Planning

MSc in Stategic Planning er utviklet for deg som er leder på høyt nivå, og for deg som ønsker å bli det.

Master

Edinburgh Business School

 • Beskrivelse

  I samarbeid med Heriot-Watt University kan Høyskolen Kristiania Nettstudier tilby et Master of Science (MSc) in Strategic Planning i Norge. 

  Studiet er basert på strategi og det hjelper deg med å utvikle en strategisk innsikt som går ut over ditt eget funksjonelle spesialområde.

  Med en MSc in Strategic Planning vil du, uavhengig av både sektor og bransje, være en nøkkelperson som er med på å påvirke til videre vekst og gode resultater.

  Studieinformasjon

  Studiet tar for seg følgende sentrale spørsmål; Hva ønsker en organisasjon å oppnå? Hvordan går så organisasjonen frem for å oppnå målene? Dette er de grunnleggende spørsmålene som utgjør kjernen i denne mastergraden. MSc in Strategic Planning hjelper deg med å finne svarene.

  MSc in Strategic Planning er basert på begrepet «Strategic Focus Wheel». Dette konseptet uttrykker hvordan organisasjoner best regulerer sin innsats og sine ressurser for å nå de tilsiktede strategiske målene. I følge «Strategic Focus Wheel» kan du med den riktige kunnskapen nå målene. Kunnskapen du trenger på dette området er samlet i fire kurs; Strategic Planning, Making Strategies Work, Project Management og Strategic Risk Management. Disse kursene i tillegg til Competitive Strategy utgjør kjernefagene i studiet.

  • Strategic Planning dreier seg om å identifisere de strategiske alternativene en organisasjon har til rådighet, og kunne vurdere alternativene for så å velge de beste.
    
  • Making Strategies Work omhandler prosessene som utgjør bindeleddene mellom strategisk planlegging på høyt nivå, og de daglige oppgavene som er avgjørende for gjennomføringen.
    
  • Project Management identifiserer ulike fremgangsmåter for å sikre at den valgte strategien følges, og for å styre måten det skjer på i praksis.
    
  • Strategic Risk Management dreier seg om problemer i forbindelse med å identifisere, følge opp og håndtere organisasjonens risikoprofil. Større endringer i organisasjonens profil vil medføre et behov for å revurdere strategiene for håndtering av risiko. Fire viktige risikoområder som dekkes er strategisk risiko, endringsrisiko, driftsrisiko og uforutsigbar risiko.
    
  • Competitive Strategy gir et helhetlig og integrert rammeverk som kan være til hjelp i prosessen med å formulere en strategi

   

  Demoversjon av Learning Web

  Logg inn i demoversjonen av Learning Web for å få et inntrykk av hvordan kurset gjennomføres.

  Brukernavn: demo
  Passord: demo

  Logg inn her

  Hvem passer studiet for?

  MSc in Strategic Planning passer for deg som er leder på et høyt nivå, eller som ønsker å bli det. Det kreves innsikt i og kunnskaper om verktøy og teknikker som er viktige for forretningsdrift.

  Lenkesamling 

  Høyskolen Kristiania Nettstudier Edinburgh Business School
  Søke opptak til MSc-studiet Gå til demonstrasjon av læringsplattformen
  Timeplan vår 2018  | Timeplan høst 2018  Akkrediteringsforklaring
  Eksamensoversikt med datoer  
  Oppmelding til eksamen
   

  Før du kan bestille et kurs som inngår i mastergraden, må du søke og få opptak til studiet.

  NB! Dette studiet er ikke støttet av Lånekassen.

  Lurer du på noe mer? Les ofte stilte spørsmål og svar her!

Lukk
 • Læringsmål

  Etter endt studium skal du kunne identifisere behov for endring, utforme nødvendige endringstiltak og implementere dem effektivt. Du skal kunne hjelpe ledere med å utvikle en strategisk innsikt som går ut over deres eget funksjonelle spesialområde.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  I en verden der endringer skjer fort har organisasjoner som kan identifisere behov for endring, utforme nødvendige endringstiltak og implementere endringene mer effektivt enn andre de største mulighetene for å overleve og gjøre det bra. Med en MSc in Strategic Planning vil du, uavhengig av både sektor og bransje, være en nøkkelperson som er med på å påvirke til videre vekst og gode resultater.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Edinburgh Business School

  Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en offisiell samarbeidspartner med Heriot Watt University og tilbyr flere av deres anerkjente masterprogram her i Norge.

Lukk
 • Gjennomføring

   infographic_timer Ca. 200 timer per fag antatt tidsbruk
Lukk
 • Studiemodell

  study points study points

  MSc-studiet er strukturert slik at det tillater stor fleksibilitet. Du velger selv om du kun vil ta noen fag, og med det oppnå Postgraduate Certificate eller Postgraduate Diploma, eller om du vil fullføre hele mastergraden.

  Dersom du kun ønsker å ta noen fag, vil du etter tre fullførte kurs oppnå Postgraduate Certificate og seks fag vil gi deg Postgraduate Diploma. Du kan også ta enkeltfag om ønskelig.

Lukk
 • Kursvalg

  Master of Science in Strategic Planning består av fem obligatoriske kjernefag og fire valgfag.

  Kjernefag

  Vi anbefaler deg å starte med fagene Strategic Planning, Project Management, Strategic Risk Management og Making Strategies Work før du går videre på Competitive Strategy og valgfagene. Etter dette begynner du på valgfagene.

  Pensum

  Elektronisk pensum er inkludert i studieavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer kan du selv bestille dette direkte fra EBS.

  NB! I tabellen under finner du kodene (S) og (U) bak de ulike kursene. (S) betyr at kurset er selvstudium og (U) betyr at kurset er undervisningsbasert. 


  • Master - Kjernefag (8)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    2030
    Master registrering - søk... Før du kan bestille et masterkurs, må du søke og få opptak til studiet. Registereringen gjelder kun mastergradene som er i samarbeid med Edinburgh Business School. Les mer
    1.500,- Velg
    2008
    Competitive Strategy (S) Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering. Les mer
    12.500,- Velg
    2028
    Making Strategies Work (S... Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis. Les mer
    12.500,- Velg
    2006
    Project Management (S) Kurset gir deg forståelse for utarbeiding, administrering og kontrollering av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav. Les mer
    12.500,- Velg
    3006
    Project Management (U) Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav. Les mer
    18.700,- Velg
    3007
    Strategic Planning (U) Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess. Les mer
    18.700,- Velg
    2007
    Strategic Planning (S) Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess. Les mer
    12.500,- Velg
    2024
    Strategic Risk Management... Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold. Les mer
    12.500,- Velg
  • Master - Valgfag (6)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    2029
    Alliance and Partnership ... Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker. Les mer
    12.500,- Velg
    2032
    Corporate Governance (S) Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd. Les mer
    12.500,- Velg
    2037
    Leadership (S) Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb. Les mer
    12.500,- Velg
    2020
    Mergers and Acquisitions ... Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene. Les mer
    12.500,- Velg
    2034
    Research Methods for B&M ... Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse. Les mer
    12.500,- Velg
    2038
    Strategic Negotiation (S) Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier. Les mer
    12.500,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til Learning web
  • Eksamensavgift
  • Elektronisk pensum
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha en bachelorgrad innenfor økonomi og ledelse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Innpass

  Studenter som har universitets- eller høgskoleutdanning innenfor et relevant fagområde, kan søke fritak for ett eller i spesielle tilfeller to av de obligatoriske kursene. Den enkelte elev som søker om fritak må være forberedt på å betale et saksbehandlingsgebyr. Dette er per i dag på 160 £.

  Fritak gis kun ved akademisk bakgrunn, ikke ved arbeidserfaring. Her kan du laste ned fritaksskjema fra EBS sine sider. Legg ved kopier av vitnemål og eventuelt fagbeskrivelse på engelsk. Skjema sendes direkte til Edinburgh Business School. Du får tilbakemelding per epost når de har vurdert søknaden.

Lukk
 • Eksamen

  Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperioder i året; Major diets og Minor diets. I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene.

  Major diets (alle fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Desember 1. september 1. november*
  Juni 1. mars 1. mai*
  Minor diets (kun noen fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Mars 1. februar 1. februar
  August 20. juli 20. juli

  * Om du ikke oppgir annen dato vil din eksamen bli utsatt til neste «major periode».

  Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS.

  Eksamen avholder på engelsk.

  Her finner du eksamensoversikt med datoer

  For inkludert eksamensavgift register deg her:
  Her kan du melde deg opp til eksamen

  Om eksamen

  Alle eksamener er av tre timers varighet, og må avlegges på engelsk. Sensur faller ca. åtte uker etter avlagt eksamen. Hvis du ikke består eksamen, får du mulighet til å melde deg opp en gang til, ved å betale ny eksamensavgift.

  Det er ikke lov å bruke ordliste på eksamen, men det vil selvsagt være innhold og ikke eventuelle skrivefeil som vektlegges når eksamen skal rettes.

  Du må oppnå minimum 50 % for å bestå eksamen. Her er bokstavkarakterene og prosentsatsene de representerer:

  X = > 70%
  A = 60–69%
  B = 50–59%
  C = -
  F = < 49%

  Vitnemål og graduation

  Vitnemål

  Etter hvert fag du består, vil du motta bevis fra fra Heriot-Watt University. Etter tre beståtte fag kan du få tildelt Postgraduate Certificate in Business Administration, og etter seks fag kan du få tildelt Postgraduate Diploma in Business Aministration.

  Ønsker du å bestille Postgraduate Certificate eller Diploma gjøres dette via dine egne studentsider hos Heriot-Watt University. Om du oppnår 70% eller mer på alle ni kursene vil du få utmerkelsen; MSc med "distinction".

  Ved avsluttet MSc studium vil du få ditt vitnemål fra Heriot-Watt University.

  Graduation

  Det blir hvert år arrangert graduation-seremoni i Edinburgh. Dette skjer i en i juni. Etter fullført MSc studium er du velkommen til å delta på denne seremonien sammen med "graduates" fra hele verden og deres familier. Dette er en fin markering etter en stor innsats.

Lukk