Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Master of Business Administration - MBA

Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.

Master

Edinburgh Business School

 • Beskrivelse

  I samarbeid med Heriot-Watt University tilbyr Høyskolen Kristiania Nettstudier et MBA-studium av internasjonal toppklasse i Norge.

  Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA-studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling.

  For English information, click here.

  Studieinformasjon
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.

  Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.

  Demoversjon av Learning Web

  Logg inn i demoversjonen av Learning Web for å få et inntrykk av hvordan kurset gjennomføres.

  Brukernavn: demo
  Passord: demo

  Logg inn her

  Lenkesamling

  Høyskolen Kristiania Nettstudier Edinburgh Business School
  Søke opptak til MBA-studiet Gå til demonstrasjon av læringsplattformen
  Timeplan høst 2018 | Timeplan vår 2019 Akkrediteringsforklaring
  Eksamensoversikt med datoer  
  Oppmelding til eksamen  

  Før du kan bestille et kurs som inngår i mastergraden, må du søke og få opptak til studiet.

  NB! Dette studiet er ikke støttet av Lånekassen.

  Lurer du på noe mer? Les ofte stilte spørsmål og svar her!

Lukk
 • Læringsmål

  Gjennom studiet vil du utvikle analytiske evner, forståelse for ledelsesprosesser og menneskelig atferd i organisasjoner. Du vil få innsikt i endringer i forretningsmessige omgivelser, sosiale og politiske forhold som påvirker organisasjonen. Videre vil du få et godt teoretisk grunnlag innen økonomi, finans, markedsføring og strategiutvikling.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA-studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Edinburgh Business School

  Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en offisiell samarbeidspartner med Heriot Watt University og tilbyr flere av deres anerkjente masterprogram her i Norge.

Lukk
 • Gjennomføring

  Velg selvstudium (S) eller undervisningsbasert (U) studium

  Du kan velge å ta kjernefagene som undervisningsbasert, som selvstudium, eller som en kombinasjon. Velger du å delta på samlinger er dette svært givende. Alle har med seg gode erfaringer fra tidligere utdanning og praksis, noe som fører til spennende dialoger og meningsutvekslinger som kommer alle parter til gode.

  Selvstudium (S):

  Tar du studiet som selvstudium, kan du starte når du selv ønsker.

  Undervisningsbasert (U):

  Høstsemesteret: Samlingene starter i september og går fram til jul. I høstsemesteret arrangeres samlinger for Organisational Behaviour, Accounting, Finance og Marketing.

  Vårsemesteret: Samlingene starter i januar/februar og går frem til juni. For vårsemesteret arrangeres det samlinger for EconomicsProject Management og Strategic Planning.

  Vi tar forbehold om et minimums antall studenter for å arrangere samlinger. Samlingene arrangeres i Høyskolen Kristiania Nettstudier sine lokaler i Kirkegata 24-26 i Oslo. Det gjennomføres to eller tre forelesingshelger pr. fag, avhengig av fagets størrelse. Helgene er intensive med 8 timers undervisning både lørdag og søndag. Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

   infographic_timer Ca. 200 timer per fag antatt tidsbruk
Lukk
 • Studiemodell

  study points study points

  MBA programmet er strukturert slik at det tillater stor fleksibilitet. Du velger selv om du kun vil ta noen fag, eller om du vil spesialisere deg. Modellen over viser de ulike alternativene, samt hvor mange fag hver enkelt grad omfatter.

   

  MBA grad


  For å oppnå MBA graden må ni fag bli bestått, videre to i tillegg for å oppnå MBA spesialisering.

  Diploma og Certificate

  For de som kun ønsker å ta deler av programmet, vil tre fag gi et ”Postgraduate Certificate” og seks fag vil gi ”Postgraduate Diploma”. En kan også ta enkeltfag om ønskelig.

Lukk
 • Kursvalg

  MBA-studiet består av syv obligatoriske kjernefag og to valgfag. Dersom du ønsker graden specialist MBA består graden av syv obligatoriske kjernefag og fire valgfag. 

  Kjernefag

  Ved kursbestilling av de obligatoriske kjernefagene velger du fritt mellom undervisningsbasert eller selvstudium, det gjør det mulig å bestemme dette for hvert enkelt fag.

  Vi anbefaler deg å starte med fagene Organisational Behaviour og Accounting på høstsemesteret, og Economics og Project Management på vår semesteret.

  Spesialisering

  For å ta en MBA med spesialisering må alle obligatoriske kjernefag være bestått, i tillegg må du bestå 4 valgfag innen samme spesialisering. Du kan velge mellom fire ulike spesialiseringer: strategisk planlegging, markedsføring, HRM og finans.

  Pensum

  Elektronisk pensum er inkludert i studieavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer kan du selv bestille dette direkte fra EBS.

  NB! I tabellen under finner du kodene (S) og (U) bak de ulike kursene. (S) betyr at kurset er selvstudium og (U) betyr at kurset er undervisningsbasert. 


  • Master - Kjernefag (15)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    2030
    Master registrering - søk... Før du kan bestille et masterkurs, må du søke og få opptak til studiet. Registereringen gjelder kun mastergradene som er i samarbeid med Edinburgh Business School. Les mer
    1.500,- Velg
    2001
    Accounting (S) Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Les mer
    12.500,- Velg
    3001
    Accounting (U) Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Les mer
    18.700,- Velg
    2002
    Economics (S) Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt. Les mer
    12.500,- Velg
    3002
    Economics (U) Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt. Les mer
    18.700,- Velg
    2003
    Finance (S) Finance gir deg en forståelse for prinsippene bak finansanalyse, og du vil få kjennskap til finansielle verktøy som du kan bruke i arbeidet ditt. Les mer
    12.500,- Velg
    3003
    Finance (U) Finance gir deg en forståelse for prinsippene og de grunnleggende ideene bak finansanalyse. Les mer
    18.700,- Velg
    2004
    Marketing (S) Marketing gjør deg i stand til å analysere og foreta kritiske vurderinger av markedsføringsproblemer og muligheter. Les mer
    12.500,- Velg
    3004
    Marketing (U) Marketing gjør deg i stand til å analysere og foreta kritiske vurderinger av markedsføringsproblemer og -muligheter. Les mer
    18.700,- Velg
    3005
    Organisational Behaviour ... Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Dette vil gi deg et grunnlag for å forstå hvordan du forholder deg til andre medlemmer i organisasjonen. Les mer
    18.700,- Velg
    2005
    Organisational Behaviour ... Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Les mer
    12.500,- Velg
    2006
    Project Management (S) Kurset gir deg forståelse for utarbeiding, administrering og kontrollering av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav. Les mer
    12.500,- Velg
    3006
    Project Management (U) Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav. Les mer
    18.700,- Velg
    3007
    Strategic Planning (U) Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess. Les mer
    18.700,- Velg
    2007
    Strategic Planning (S) Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess. Les mer
    12.500,- Velg
  • Master - Valgfag (33)
   • Kurskode Kurs     Pris a
    2029
    Alliance and Partnership ... Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker. Les mer
    12.500,- Velg
    2008
    Competitive Strategy (S) Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering. Les mer
    12.500,- Velg
    2009
    Consumer Behavior (S) Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning. Les mer
    12.500,- Velg
    2032
    Corporate Governance (S) Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd. Les mer
    12.500,- Velg
    2044
    Credit Risk Management (S... Kurset tar for kredittrisikomodellering, vurdering og håndtering av kredittrisiko gjennom de problemene som kan oppstå når bedrifter står i økonomisk nød og går konkurs. Les mer
    12.500,- Velg
    2012
    Derivatives (S) Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko. Les mer
    12.500,- Velg
    2042
    Devoloping Effective Mana... Developing Effective Managers and Leaders gir deg en forståelse for lederutvikling. Les mer
    12.500,- Velg
    2041
    Employee Relations (S) Employee Relations fokuserer på arbeidsforholdet, konfliktene knyttet til dette forholdet, og prosessene som brukes til å løse disse konfliktene og administrere forholdet. Les mer
    12.500,- Velg
    2011
    Financial Risk Management... Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå. Les mer
    12.500,- Velg
    2035
    Human Resource Developmen... Human Resources Development gir deg en forståelse for iverksetting av metoder og strategier som bidrar til effektiv utvikling av ansatte. Les mer
    12.500,- Velg
    2014
    Human Resource Management... Human Resource Management gir deg en forståelse for effektiv styring og utnyttelse av menneskelige ressurser i organisasjonen. Les mer
    12.500,- Velg
    2015
    Influence (S) Kurset gir deg grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å omsette det du lærer i din MBA eller MSc grad i praksis. Les mer
    12.500,- Velg
    2016
    International Marketing (... Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet. Les mer
    12.500,- Velg
    2037
    Leadership (S) Leadership hjelper å utvikle deg som leder i din organisasjon eller i en fremtidig jobb. Les mer
    12.500,- Velg
    2028
    Making Strategies Work (S... Kurset utforsker de viktigste utfordringene som du som leder møter i arbeidet med å implementere strategier, og hvordan du kan få strategiene til å fungere i praksis. Les mer
    12.500,- Velg
    2036
    Managing People in Changi... Kurset gir en forståelse for de viktige emnene som er knyttet til lederskap og endring i moderne organisasjonsomgivelser. Les mer
    12.500,- Velg
    2048
    Managing Personal Compete... Det primære målet med kurset Managing Personal Competencies er å sikre at du tilegner deg en rekke generiske ferdigheter knyttet til personlig effektivitet, og ferdigheter knyttet til de viktige HR-funksjoner. Les mer
    12.500,- Velg
    2043
    Managing People in Global... Managing People in Global Markets gir innsikt i hvordan globale selskaper leder den flerkulturelle arbeidsstyrken, hvilke komplikasjoner de kan støte på, og hvordan de kan håndtere disse komplikasjonene. Les mer
    12.500,- Velg
    2019
    Marketing Channels (S) Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM). Les mer
    12.500,- Velg
    2039
    Marketing Communications ... Marketing Communications ser på begrepet markedsføring i et strategisk perspektiv. Les mer
    12.500,- Velg
    2026
    Marketing Insights (S) Kurset gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning. Les mer
    12.500,- Velg
    2020
    Mergers and Acquisitions ... Mergers and Acquisitions gir deg forståelse for hvordan du skal håndtere fusjoner og oppkjøp på riktig måte, for å skape verdier for aksjonærene. Les mer
    12.500,- Velg
    2021
    Negotiation (S) Negotiation gir deg en grundig innføring i forhandlingenes vitenskap og praksis. Du vil lære om forhandling som virkemiddel til å ta beslutninger. Les mer
    12.500,- Velg
    2033
    Performance Management (S... Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel. Les mer
    12.500,- Velg
    2050
    Practical History of Fina... Practical History of Financial Markets gir innsikt i viktig lærdom fra historien, henter frem noen av disse erfaringene og gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser. Les mer
    12.500,- Velg
    2031
    Principles of Retailing (... Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelsens driftfunksjoner, samt e-handel. Les mer
    12.500,- Velg
    2022
    Quantitative Methods (S) Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig kurs for ledere. Les mer
    12.500,- Velg
    2034
    Research Methods for B&M ... Research Methods for Business and Management gir deg en forståelse for forskningsmetoder innenfor forrettning og ledelse. Les mer
    12.500,- Velg
    2023
    Sales Force Management (S... Sales Force Management lærer deg blant annet om ledelse av salgsstaben i et strategisk perspektiv og evaluering og kontroll av salgsprogrammer. Les mer
    12.500,- Velg
    2051
    Services Marketing (S) I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter. Les mer
    12.500,- Velg
    2038
    Strategic Negotiation (S) Strategic Negotiation fokuserer på generering og implementering av forhandlingsstrategier. Les mer
    12.500,- Velg
    2024
    Strategic Risk Management... Strategic Risk Management gir et unikt sett med verktøy til alle ledere som står overfor risikoforhold. Les mer
    12.500,- Velg
    1045
    Employee Resourcing (S) Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål. Les mer
    12.500,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Elektronisk pensum
  • Tilgang til Learning web
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Selvstudium har oppstart hver dag hele året. Samlinger har oppstart i februar / september.
Lukk
 • Innpass

  Studenter som har universitets- eller høgskoleutdanning innenfor et relevant fagområde, kan søke fritak for ett eller i spesielle tilfeller to av de obligatoriske kursene. Den enkelte elev som søker om fritak må være forberedt på å betale et saksbehandlingsgebyr. Dette er per i dag på 160 £.

  Fritak gis kun ved akademisk bakgrunn, ikke ved arbeidserfaring. Her kan du laste ned fritaksskjema fra EBS sine sider. Legg ved kopier av vitnemål og eventuelt fagbeskrivelse på engelsk. Skjema sendes direkte til Edinburgh Business School. Du får tilbakemelding per epost når de har vurdert søknaden.

Lukk
 • Eksamen

  Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperioder i året; Major diets og Minor diets. I tabellen under ser du informasjon om eksamensperiodene.

  Major diets (alle fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Desember 1. september 1. november*
  Juni 1. mars 1. mai*
  Minor diets (kun noen fag) Oppmeldingsfrist Frist for å utsette eksamen
  Mars 1. februar 1. februar
  August 20. juli 20. juli

  * Om du ikke oppgir annen dato vil din eksamen bli utsatt til neste «major periode».

  Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS.

  Eksamen avholder på engelsk.

  Her finner du eksamensoversikt med datoer

  For inkludert eksamensavgift register deg her:
  Her kan du melde deg opp til eksamen

  Om eksamen

  Alle eksamener er av tre timers varighet, og må avlegges på engelsk. Sensur faller ca. åtte uker etter avlagt eksamen. Hvis du ikke består eksamen, får du mulighet til å melde deg opp en gang til, ved å betale ny eksamensavgift.

  Det er ikke lov å bruke ordliste på eksamen, men det vil selvsagt være innhold og ikke eventuelle skrivefeil som vektlegges når eksamen skal rettes.

  Du må oppnå minimum 50 % for å bestå eksamen. Her er bokstavkarakterene og prosentsatsene de representerer:

  X = > 70%
  A = 60–69%
  B = 50–59%
  C = -
  F = < 49%

  Vitnemål og graduation

  Vitnemål

  Etter hvert fag du består, vil du motta bevis fra fra Heriot-Watt University. Etter tre beståtte fag kan du få tildelt Postgraduate Certificate in Business Administration, og etter seks fag kan du få tildelt Postgraduate Diploma in Business Aministration.

  Ønsker du å bestille Postgraduate Certificate eller Diploma gjøres dette via dine egne studentsider hos Heriot-Watt University. Om du oppnår 70% eller mer på alle ni kursene vil du få utmerkelsen; MBA med "distinction".

  Ved avsluttet MBA studium vil du få ditt vitnemål fra Heriot-Watt University.

  Graduation

  Det blir hvert år arrangert graduation-seremoni i Edinburgh. Dette skjer i juni. Etter fullført MBA studium er du velkommen til å delta på denne seremonien sammen med "graduates" fra hele verden og deres familier. Dette er en fin markering etter en stor innsats.

Lukk