Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Mikroøkonomi tar opp sentrale begrep i samfunnsøkonomien som behov, konsumgoder og ressurser. Betydningen av knappe ressurser og dermed også alternativkostnader står helt sentralt i samfunnsøkonomien og vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Du vil også få en innføring i skille mellom real- og finansøkonomi.

  Videre vil du få en innføring i hva som legges i begrepet økonomiske modeller og hvorfor de står så sentralt i samfunnsøkonomien. Mange samfunnsøkonomiske modeller er bygd opp på matematisk form.

  I den forbindelsen trenger du å forstå hva vi legger i begrep som kausalsammenhenger, eksogene- og endogene variabler samt begrepet strukturparameter.

  Mikroøkonomi består av følgende tema:

  • Presentasjon av samfunnsøkonomi som fag
  • Økonomiske modeller og krav til matematikk
  • Introduksjon til mikroøkonomi
  • Produksjon
  • Inntekts- og kostnadsteori
  • Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
  • Konsumentens valg
  • Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
  • Fullkommen konkurranse
  • Ufullkommen konkurranse: monopol
  • Arbeidsmarkedet


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsutbytte

  I dette kurset skal du tilegne deg grunnleggende kompetanse i mikroøkonomiske problemstillinger på høyskolenivå.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6320
    Mikroøkonomi Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper Det er en forutsetning for gjennomføring av dette kurset at du har kunnskaper i matematikk tilsvarende kurset 6323 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk