Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Økonomi og regnskap


  • Skatterett 2 Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master- og pre-doc registrering - søknad om opptak Før du kan bestille et master- eller pre-doc kurs, må du søke og få opptak til studiet. Registreringen gjelder kun mastergradene og post graduate certificate in business research methods i samarbeid med Edinburgh Business School.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Investering og finansiering Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomstudiet er en årsenhet som gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Business administration Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Accounting Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Finance Finance gir deg en forståelse for prinsippene bak finansanalyse, og du vil få kjennskap til finansielle verktøy som du kan bruke i arbeidet ditt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Derivatives Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Credit Risk Management Kurset tar for kredittrisikomodellering, vurdering og håndtering av kredittrisiko gjennom de problemene som kan oppstå når bedrifter står i økonomisk nød og går konkurs.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Risk Management Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Practical History of Financial Markets Practical History of Financial Markets gir innsikt i viktig lærdom fra historien, henter frem noen av disse erfaringene og gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Quantitative Methods Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig kurs for ledere.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Økonomistyring Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1+2 Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1 Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsvitenskapelig metode Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter.
   Studiepoeng: 5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Science Financial Management MSc in Financial Management gir deg som jobber med finans eller økonomi den nødvendige kunnskapen for å kunne bidra med noe vesentlig der det betyr mest for forretningsvirksomheten: på bunnlinjen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Finansregnskap og regnskapsteori Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsregnskap og god regnskapsskikk Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Mikroøkonomi Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Statistikk for økonomer Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Makroøkonomi Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere Bacheloren dekker utdanningskravet som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Matematikk for økonomer Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Post Graduate Certificate in Business Research Methods- PGCert. Dette programmet er obligatorisk for alle som ønsker å gjennomføre en doktorgrad ved Edinburgh Business School, Heriot-Watt University. Programmet består av tre metodekurs som må studeres i rekkefølge: Doctoral Business Research 1,2 og 3.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business (S) I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making (S) I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Doctoral business research 1:An Introduction to research methods(S) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • DocBR1: An Introduction to Business Research (U) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Metode I: statistikk og kvantitative metoder Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • DocBR2: The Qualitative Researcher (U) Kurset introduserer kvalitative forskningsmetoder. Du lærer å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige kvalitative metoder og hvordan forskjellige metoder kan kombineres. Kurset gir en helhetlig forståelse av den kvalitative forskningsprosessen, fra skissering av filosofiske grunnlag til kvalitativ datainnsamling, analyse og rapportering.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Introduction to Business Research 2 (S) Kurset gir en helhetlig forståelse av den kvalitative forskningsprosessen, fra skissering av filosofiske grunnlag til kvalitativ datainnsamling, analyse og rapportering.
     Edinburgh Business School
   Les mer