Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Økonomi og regnskap


  • Skatterett 2 Skatterett 2 gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master- og pre-doc registrering - søknad om opptak Før du kan bestille et master- eller pre-doc kurs, må du søke og få opptak til studiet. Registreringen gjelder kun mastergradene og post graduate certificate in business research methods i samarbeid med Edinburgh Business School.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Bachelor i Adm og Ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Investering og finansiering Investering og finansiering gir deg en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomstudiet er en årsenhet som gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Business administration Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Accounting - selvstudium Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics - selvstudium Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Finance - selvstudium Finance gir deg en forståelse for prinsippene bak finansanalyse, og du vil få kjennskap til finansielle verktøy som du kan bruke i arbeidet ditt.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Derivatives - selvstudium Derivatives gir deg forståelse for derivater som er sentrale verktøy når bedrifter skal overføre og redusere risiko.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Credit Risk Management - selvstudium Kurset tar for kredittrisikomodellering, vurdering og håndtering av kredittrisiko gjennom de problemene som kan oppstå når bedrifter står i økonomisk nød og går konkurs.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Risk Management - selvstudium Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Practical History of Financial Market - selvstudium Practical History of Financial Markets gir innsikt i viktig lærdom fra historien, henter frem noen av disse erfaringene og gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Quantitative Methods - selvstudium Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig kurs for ledere.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Økonomistyring Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1+2 Skatterett 1+2 gir deg en oversikt over grunnprinsipper og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring. Du vil kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Skatterett 1 Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forretningsetikk Dette kurset vil gjøre deg godt forberedt til å håndtere etiske utfordringer på en profesjonell måte.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Samfunnsvitenskapelig metode Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet.
   Studiepoeng: 10 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter.
   Studiepoeng: 5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Master of Science Financial Management MSc in Financial Management gir deg som jobber med finans eller økonomi den nødvendige kunnskapen for å kunne bidra med noe vesentlig der det betyr mest for forretningsvirksomheten: på bunnlinjen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Finansregnskap og regnskapsteori Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsregnskap og god regnskapsskikk Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Mikroøkonomi Mikroøkonomi vil gi deg en forståelse for den økonomiske atferden og disposisjonene til de minste enhetene i samfunnet, nemlig konsumentene og produsentene.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Statistikk for økonomer Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Makroøkonomi Makroøkonomi gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse for hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere Bacheloren dekker utdanningskravet som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Matematikk for økonomer Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • MetodeI: Statist og kva. met. Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS.
   Studiepoeng: 7.5
   Les mer
  • Post Graduate Certificate in Business Research Methods- PGCert. Dette programmet er obligatorisk for alle som ønsker å gjennomføre en doktorgrad ved Edinburgh Business School, Heriot-Watt University. Programmet består av tre metodekurs som må studeres i rekkefølge: Doctoral Business Research 1,2 og 3.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business (S) I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Economics for business (U) I dette kurset lærer du deg en systematisk tilnærming til beslutningsprosesser og hvordan du gjenkjenner, bruker og tolker økonomisk informasjon fra interne og eksterne kilder.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making (U) I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Financial Decision Making (S) I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Doctoral business research 1:An Introduction to research methods(S) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • DocBR1: An Introduction to Business Research (U) DBR1-kurset gir en grunnleggende innføring i forskning og metoder for doktorgradsstudenter. Du lærer hvilket form og hvilket innhold som kreves i en avhandling og hvordan du eksamineres. DBR 1 er det første av tre kurs som til sammen gir graden Postgraduate Certificate in Business Research methods.
     Edinburgh Business School
   Les mer