Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Økonomistyring

Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Økonomistyring gir deg innsikt i internregnskapets nytte som informasjonssystem for økonomisk styring og kontroll - og hvordan man kan integrere behandlingen av budsjettet og driftsregnskapet. 

  Du får en innføring i hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden, og hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra driftsregnskap og produktkalkyler. 

  Videre lærer du hvordan man benytter standardkostregnskap, og hvordan man benytter lønnsomhetsanalyser som verktøy. Budsjettering av inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse er viktige temaer.

  Økonomistyring består av følgende tema:

  • Økonomisk styring
  • Kostnadsstandarder
  • Standardkostregnskapet
  • Resultatrapportering, avviksanalyse og fleksibelt budsjett
  • Just in Time og beholdningskontroll
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) – begreper og prinsipper
  • Relevante kostnader og beslutningsproblemer
  • Prissetting
  • Budsjettet
  • Fastsettelse av budsjettmål
  • Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
  • Likviditetsbudsjettering
  • Balansebudsjettering
  • Oppfølging og kontroll
  • Lønnsomhetsanalyser ved hjelp av ABC-leverandører, kunder og aktiviteter


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsmål

  Etter å ha gjennomført dette kurset skal du på kunne utvikle økonomistyringssystemer og på egen hånd kunne budsjettere inntekter, kostnader, resultat, likviditet og balanse.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6002
    Økonomistyring Økonomistyring er kurset for deg som ønsker å få en forståelse av en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Eksamensavgift
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Nødvendige forkunnskaper 6324 Bedriftsøkonomi eller tilsvarende
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Skriftlig
Lukk