Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Pedagogikk


  • Bachelor i pedagogikk Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kvalitative og kvantitative metoder Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i pedagogikk Årsenhet i pedagogikk tar for seg pedagogiske grunnbegreper, og hva som kjennetegner god pedagogikk. Studiet tar utgangspunkt i pedagogiske teorier, og vektlegger det kreative aspektet ved pedagogisk arbeid.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Pedagogisk rådgiving og veiledning En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Spesialpedagogikk (15 stp) Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Læring, kreativitet og innovasjon I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Metodisk lesing Kurset gir deg en innføring i metode og det legges vekt på bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode inn mot bacheloroppgaven.
   Studiepoeng: 5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kommunikasjon og gruppeprosesser Kommunikasjon og gruppeprosesser gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bacheloroppgave i pedagogikk Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi I dette emnet vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset ser særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digitale ressurser, læring og undervisning Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i skole og arbeidsliv og hvilke utfordringer denne sektoren står overfor i årene som kommer.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Spesialpedagogikk Årsenheten i spesialpedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Vi mennesker lærer oss nye ting hver eneste dag, og vi kan tilegne oss en forbløffende mengde kunnskap og ferdigheter.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker Emnet har som mål å gi en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer