Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Pedagogikk og samfunn


  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget Studiet barne- og ungdomsarbeider gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen i den teoretiske delen av fagprøven for barne- og ungdomsarbeider.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Bachelor i pedagogikk Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 180 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Kvalitative og kvantitative metoder Kvalitative og kvantitative metoder tar for seg den grunnleggende metodelæren for pedagogikk, samt en oversikt over fremgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Innføring i pedagogikk I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Årsenhet i pedagogikk Årsenhet i pedagogikk tar for seg pedagogiske grunnbegreper, og hva som kjennetegner god pedagogikk. Studiet tar utgangspunkt i pedagogiske teorier, og vektlegger det kreative aspektet ved pedagogisk arbeid.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Flerkulturell pedagogikk Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Bachelor i pedagogikk registrering - søknad om opptak Før du kan bestille bacheloroppgave kurset, må du søke og få opptak til kurset.
    
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Barn med særskilte behov Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Utdanningen gir deg 60 fagskolepoeng.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Pedagogisk rådgiving og veiledning En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Sosialiserings- og oppdragelsesteori I dette kurset vil du få en innføring i pedagogisk psykologi og sosiologi. Kurset fokuserer særlig på psykologien og sosiologiens plass som støttefag til pedagogisk tenkning og handling.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget Studiet barne- og ungdomsarbeider gjør deg kvalifisert til å avlegge eksamen i den teoretiske delen av fagprøven for barne- og ungdomsarbeider.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Spesialpedagogikk (15 stp) Spesialpedagogikk er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Barn med særskilte behov Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning som skal gi deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse på ulike områder, slik at du kan møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Utdanningen gir deg 60 fagskolepoeng.
     Høyskolen Kristiania Nettstudier
   Les mer
  • Læring, kreativitet og innovasjon I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv.
   Studiepoeng: 15 Høyskolen Kristiania
   Les mer