Handlekurven er tom.
Studietilbud / Helse, ernæring og trening

Psykologi

Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til samfunn. Med en årsenhet i psykologi vil du lære kunnskap og teknikker som vil være relevante for mange fagområder.

60 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
  • Beskrivelse

    Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. For å svare på slike spørsmål tar psykologien for seg faktorer som påvirker oss, som sanseinntrykk og komplisert tenkning, relasjoner og kultur, medfødte egenskaper og tendenser samt utvikling gjennom livet.

    Årsenheten i psykologi byr på en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende problemstillinger. Du får blant annet innsikt om individuelle forskjeller, og hvordan vi utvikler evner til å uttrykke oss både rasjonelt og emosjonelt. Du vil også lære å anvende kunnskapen til å identifisere og belyse aktuelle situasjoner. For eksempel, hva som gjør at noen får sinneutbrudd ved rødt lys i trafikken mens andre tar det fullstendig med ro.

    For å forstå hvordan psykologi praktiseres i dag, må du også forstå fagets opprinnelse og fremvekst. Psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener. Årsenheten sørger for å sette vår tids psykologi i en historisk kontekst, og går gjennom forskningsmetodene som anvendes for å innhente ny kunnskap.

    Årsenheten overlapper med de fire første emnene på bachelorstudiet, slik at du har mulighet til å fortsette med de resterende emnene for Bachelor i anvendt psykologi ved Høyskolen Kristiania. Bachelor i anvendt psykologi tilbys i Oslo fra og med høsten 2019, og kommer etter hvert også på nett.

    Årsenheten består av følgende fire emner, hvert på 15 studiepoeng, som, også kan tas enkeltvis:


    Kursene bør tas i rekkefølgen presentert over.

    Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader som frie emner, som forberedelse til andre studier, eller som videreutdanning.

    Studieplan
    Se fullstendig versjon av studieplanen til psykologi her

Lukk
  • Læringsutbytte

    Årsenheten dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, blant annet forskjellige perspektiver på normalitet og abnormalitet. Du vil opparbeide deg kunnskap om psykologiske teorier og forskning innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling. Du lærer også å anvende både kunnskap og metoder til å beskrive og studere menneskelige fenomener, og ta profesjonelle valg basert på innhentet informasjon.

Lukk
  • Jobbmuligheter

    Faget handler dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.

    Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Lukk
  • Samarbeidspartner

    Høyskolen Kristiania

    Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innen helse, trening, ernæring og psykologi. Både som stedbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid helsefaglig utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
  • Gjennomføring

    Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en eksamen i hvert enkelt kurs.

    Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

    Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine.

    I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

      infographic_timer 1680 timer antatt tidsbruk
      infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
Lukk
  • Kursvalg

    Du kan melde deg opp til 7102 og 7103 nå, men får ikke tilgang til læringsportalen Canvas før 16. januar 2020.


    60 stp
    Studie
    • Høyskole - Studie (4)
      • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
        7100
        Innføring i psykologi Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå. Les mer
        15 19.300,- Velg
        7101
        Psykologisk historie og f... Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap. Les mer
        15 19.300,- Velg
        7102
        Sosial- og personlighetsp... Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse. Les mer
        15 19.300,- Velg
        7103
        Utviklingspsykologi og em... Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv. Les mer
        15 19.300,- Velg
  • Inkludert i pris

    • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
    • Kurs i studieteknikk
    • Retting av innsendingsoppgaver
    • Veilederoppfølging
    • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
  • Finansiering

      Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan også søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen blir 15 studiepoeng eller mer.

Lukk
  • Opptak

    • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
    • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
    • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
    • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
  • Pensum

    Du finner pensumliste til hvert av kursene i dette studiet på kursbeskrivelsen under fanen pensum. 

Lukk
  • Eksamen

    Informasjon om eksamen i de ulike kursene finner du i beskrivelsen av hvert kurs under overskriften "Eksamen".

Lukk