Handlekurven er tom.
Studietilbud / Helse, ernæring og trening

Psykologisk historie og forskningsmetode

Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap.

15 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Psykologiens historie byr på innsikt om de opprinnelige spørsmålene som de greske filosofene prøvde å finne svar på, og som psykologene plukket opp igjen et par tusen år senere. Noen av disse spørsmålene tar for seg det fundamentale ved å være menneske, som eksistens, tanke, bevissthet, vilje og frihet til å handle.

  Vi kan lære mye av både de korrekte og de feilaktige tolkningene til psykologiens forfedre, blant annet hvordan vi kan tolke observasjoner ut fra tidligere teorier og legge frem nye. I dag er det tydelig at det som startet opp en som en vitenskapelig disiplin på 1800-tallet, verken er et samlet fagfelt eller kun en vitenskap. Med alle retningene vi har i dag, er psykologi mer å se på som et samlebegrep for mange fagområder som har mennesket som fellesnevner.

  En annen ting fagområdene har til felles, er at de bygger videre på eksisterende kunnskap og baserer sitt virke på etablerte metoder og praksiser. Innsikt videreføres gjennom faglig formidling, hvor noen verk blir stående igjen med større nedslagsfelt enn andre. Det er derfor fort gjort å glemme hvor kunnskapen kommer fra, men like fullt viktig å forstå prosessen. Forskning er en planlagt og systematisk prosess, som starter med et spørsmål og ender med enten et holdbart svar eller intet svar. Data kan behandles og tolkes på mange måter, noe som gjør det essensielt å ta høyde for analysen når man planlegger en studie med datainnsamling. Kvalitative metoder har sine analyser, og kvantitative har sine. I dette emnet får du en oversikt over de vanligste metodene som brukes i fagfeltets mange disipliner.

  I arbeid med mennesker, kan det dukke opp problemstillinger rundt individets behandling, om det så er i forbindelse med terapi, eksperimentering eller innhenting av personopplysninger. Slike problemstillinger krever etisk kunnskap og bevissthet for å ta informerte valg. Anvendt etikk går ut på å bruke etiske teorier rundt rett og galt til å vurdere virkelige situasjoner, og på den måten sette filosofi ut i praksis. For å legge til rette for den etiske kunnskapen som kreves for å ta veloverveide avgjørelser, vil du møte både betydningsfulle etiske teorier og virkelige eksempler som illustrerer hvor vanskelig det kan være å ta et valg.

  Dette emnet vil verken gi svar på alle spørsmålene rundt menneskets psykologi eller oppklare alle moralske dilemmaer, men det vil forhåpentligvis vekke nysgjerrighet og interesse for de mange spørsmålene og mulige svarene.

  Emnebeskrivelse
  Se emnebeskivelsen for Psykologisk historie og forskningsmetode

Lukk
 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om de viktigste retningene fra psykologiens historie, og kan se nyere hendelser i lys av disse. Kandidaten kjenner også forskningsmetodene som har utviklet seg med feltet, og kan anvende utvalgte metoder til å samle inn data.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Emnet gir innføring i ulike metoder for datainnsamling, som benyttes både forskning og i arbeidsliv. Kunnskap om hvordan systematisk innhente data er verdifullt i mange yrker. Foruten om forskning, brukes data som grunnlag for beslutninger i bransjer som media og markedsføring, HR og personalledelse, rekruttering, produktutvikling, og pedagogikk, for å nevne noen. Historisk kunnskap bidrar i tillegg med en ramme for tolkning av nåværende og fremtidige hendelser.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innen helse, trening, ernæring og psykologi. Både som stedbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid helsefaglig utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 420 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 4 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    7101
    Psykologisk historie og f... Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap. Les mer
    15 19.300,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 døgn
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Hjemmeeksamen
Lukk