Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Rekruttering

Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Kurset vil gi deg en introduksjon og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering.

  Kurset vil gi deg kunnskap om person-situasjon-debatten som har preget forskningsfeltet de siste 50 årene, og hvilke implikasjoner den har hatt for dagens fortolkning av menneskets personlighets-, evne- og intelligensutvikling. Videre vil kurset fokusere på kjennskap til ulike teoretiske tilnærminger innen personlighetspsykologien og deres historiske forankring, og du vil opparbeide deg en grunnleggende forståelse for intelligensbegrepet, kjenne til ulike retninger innen intelligensforskningen og kunne fortolke IQ-skårer. Du vil også få kunnskap i å fortolke forskjeller i og implikasjonene av kandidaters evner, intelligens og ferdighetsprofiler.

  Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og kandidater.

  Høyskolen Kristiania har avtale med DNV GL, der studenter som oppnår karakteren A eller B i kurset Rekruttering sidestilles med bestått DNV GL eksamen. Det vil si at du kan søke om sertifisering uten å måtte gjennomføre DNV GL eksamen. Oppnår du karakteren C, sidestilles dette delvis med bestått DNV GL eksamen, og DNV GL eksamen del 1 (60 multiple choicespørsmål) må bestås for å kunne søke om sertifisering. 

  Rekruttering består av følgende tema:

  • Rekruttering
  • Kompetansebasert rekruttering
  • Utforming av rekrutteringsprosessen
  • Jobbintervjuet
  • Jobbanalyse
  • Personlighetspsykologi
  • Tilbakemelding og oppfølging av deltakere
  • Psykometri
  • 360-graders lederevaluering


  Emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset skal du:

  • ha innsikt i det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
  • ha opparbeidet deg inngående kjennskap til ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
  • ha kjennskap til de ulike elementene som bør inngå i en jobbanalyse og i utformingen av kompetansebaserte intervju
  • ha kompetanse til å utvikle en rekrutteringspolicy
Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6305
    Rekruttering Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Elektronisk pensum
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk