Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Salg og markedsføring


  • Consumer Behavior Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • International Marketing Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Channels Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM).
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Master of Science Marketing MSc in Marketing gir deg en bred innsikt i markedsføringsbegrepet og du vil lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Sales Force Management Sales Force Management lærer deg blant annet om ledelse av salgsstaben i et strategisk perspektiv og evaluering og kontroll av salgsprogrammer.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Insights Kurset gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Communications Marketing Communications ser på begrepet markedsføring i et strategisk perspektiv.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Services Marketing I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Årsenhet i markedsføring og salg Årsenhet i markedsføring og salg gir deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du forstår strukturene og prosessene som inngår i en moderne salgs- og markedsføringsavdeling.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Serviceledelse Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Strategic Marketing Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Strategic Marketing (S) Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Merkevareledelse I dette emnet får du en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer