Handlekurven er tom.

Søk blant alle studier og kurs

Vis info

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Studieretning

Vis info

Vis som

Salg og markedsføring


  • Consumer Behavior - selvstudium Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • International Marketing - selvstudium Kurset gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Channels - selvstudium Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM).
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing - selvstudium Marketing gjør deg i stand til å analysere og foreta kritiske vurderinger av markedsføringsproblemer og muligheter.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Fritak- og innpassvurdering Før du kan få innpasse tidligere utdanning eller få fritak for enkeltkurs må du søke om godkjennelse til den graden det gjelder.
    
   Les mer
  • Master of Science Marketing MSc in Marketing gir deg en bred innsikt i markedsføringsbegrepet og du vil lære om grunnleggende markedsføringsprinsipper.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Sales Force Management - selvstudium Sales Force Management lærer deg blant annet om ledelse av salgsstaben i et strategisk perspektiv og evaluering og kontroll av salgsprogrammer.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Insights- selvstudium Kurset gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing Communications - selvstudium Marketing Communications ser på begrepet markedsføring i et strategisk perspektiv.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Services Marketing - selvstudium I kurset Services Marketing lærer man å forstå de tjenesteytende organisasjonene på deres egne premisser og å utforme markedsføringsmål og -strategier deretter.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Marketing med undervisning Marketing gjør deg i stand til å analysere og foreta kritiske vurderinger av markedsføringsproblemer og -muligheter.
     Edinburgh Business School
   Les mer
  • Årsenhet i markedsføring og salg Årsenhet i markedsføring og salg gir deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du forstår strukturene og prosessene som inngår i en moderne salgs- og markedsføringsavdeling.
   Studiepoeng: 60 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Tekstforfatting En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette kurset vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedsføring Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor markedsføring og markedsføringsledelse.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Merkevareledelse I dette emnet får du en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere, utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Markedskommunikasjon Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer
  • Serviceledelse Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet.
   Studiepoeng: 7.5 Høyskolen Kristiania
   Les mer