Handlekurven er tom.
Studietilbud / HR og ledelse

Samfunnsøkonomi II

I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  I dette emnet skal vi gå dypere til verks enn i Samfunnsøkonomi I. Det inneholder færre temaer, men mer dybde. 

  I Samfunnsøkonomi II skilles det mellom mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres forbrukerne og bedriftene sine valg.

  Forbrukerne må ta valg mht. hva de skal konsumere og hvor mye. Bedriftene må ta valg mht. hvor mye de skal bruke av ulike ressurser, og hvor mye de skal produsere. I makroøkonomi studeres økonomien som helhet. Spesielt vektlegges her ulike modeller for konjunkturer, arbeidsmarked og økonomisk politikk.

  Samfunnsøkonomi II består av følgende tema:

  • Økonomiske modeller og krav til matematikk
  • Produksjon
  • Inntekts- og kostnadsteori
  • Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
  • Konsumentens valg
  • Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
  • Ufullkommen konkurranse: monopol
  • Økonomisk aktivitet på kort sikt
  • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
  • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
  • Lønnsvekst og arbeidsledighet
  • Rente og pengepolitikk


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsutbytte

  I dette kurset er målet at du skal du kunne gjøre rede for hvordan en bedrift bestemmer sin optimale etterspørsel etter ressurser og kunne analysere konsumentens adferd på et varemarked og et marked kjennetegnet med monopol. Du skal kjenne til ulike måter å måle konjunktursvingninger på og kunne ulike konjunkturmodeller, både med faste og variable priser samt kunne analysere økonomisk politikk og effekten av slik politikk i ulike konjunkturmodeller.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6274
    Samfunnsøkonomi II I Samfunnsøkonomi II vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
  • icon Nødvendige forkunnskaper 6256 Økonomi og samfunn eller 6003 Samfunnsøkonomi
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk