Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Samfunnsvitenskapelig metode

Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Samfunnsvitenskapelig metode gir deg en innføring i hvordan metodekunnskap kan hjelpe deg til på en kritisk måte å lese og forstå slike forskningsresultater og hvordan forskning er gjennomført, samt å forholde deg kritisk til forskningsresultater.

  I mange studier er det vanlig å gjennomføre egne undersøkelser av forskjellig omfang, og det er da helt nødvendig å ha kunnskap om metode for å kunne gjennomføre slike undersøkelser på en tilfredsstillende måte.

  Samfunnsvitenskapelig metode består av følgende tema:

  • Forskning og etikk
  • Gjennomføring av undersøkelser - forskningsdesign
  • Rapportskriving
  • Problemstilling og forskningsspørsmål
  • Kvalitativ og kvantitativ metode – forskjeller og likheter
  • Kvalitative utvalgsprosedyrer, undersøkelser og analyser
  • Kvantitative utvalgsprosedyrer, undersøkelser og analyser
  • Analyse av årsakssammenhenger


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsmål

  Kurset skal gi deg en kritisk holdning til markedsundersøkelser og egen og andres forskning. Du skal gjennom kurset forstå viktigheten av å benytte riktig fremgangsmåte ved innsamling og analyse av empiri. Videre skal kurset gjøre deg mer aktpågivende ved bruk av kilder, både i form av kildekritikk og ved henvisning til kilder i akademiske arbeid.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6089
    Samfunnsvitenskapelig met... Kurset vil lære deg om hvordan forskning er gjennomført i tillegg til lære deg om viktigheten ved å forholde seg kritisk til forskningsresultater. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • Eksamensreglement Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Skriftlig
Lukk