Handlekurven er tom.
Studietilbud / Helse, ernæring og trening

Sosial- og personlighetspsykologi

Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse.

15 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Det ligger mye bak de mange handlingene vi gjør hver dag. Menneskelig atferd er et komplekst fenomen som formes av erfaring og læring, grupper og samfunn, samt arv og miljø. Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som utforsker hva som får personer til å gjøre det de gjør, den første med grupper og samfunn som innfannsvinkel, den andre med arv og miljø.

  Sosialpsykologien ser først og fremst på hvordan andres nærvær påvirker oss. Vi tar daglig del i forskjellige sosiale strukturer, fra vennskap og parforhold til kollegialitet og samfunnsdeltakelse. Ulike sosiale strukturer pålegger oss ulike væremåter og fordi vi er sosiale av natur, tilpasser vi oss. Vi lærer riktig atferd blant annet gjennom sosial tenkning, sosiale relasjoner og gruppeprosesser. I dette emnet vil du lære om de positive sidene ved sosial innflytelse, som tilhørighet og prososial atferd, men også om de negative sidene som når konformitet og sosialt press fører til grusomme handlinger.  

  Personlighetspsykologien setter fokus på hva som skiller individer fra hverandre. De fleste teoriene baserer seg på at vi har mer eller mindre stabile karakteristikker som vi tar med oss i vår omgang med andre. Emnet vil gi innsikt om hvordan personlighetstrekk manifesteres som individuelle forskjeller og hvordan disse er med på å forme dynamikken i nære relasjoner. Du vil også lære om sammenhenger mellom personlighet, atferd, tankemåter og emosjonelle mønstre.


  Emnebeskrivelse
  Se fulllstendig emnebeskrivelse for Sosial- og personlighetspsykologi her.

Lukk
 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har du kunnskap om de viktigste teoriene fra sosialpsykologi og kan anvende disse for å belyse reelle sosiale kontekster. Videre har du kunnskap om personlighetspsykologi og de forskjellige perspektivene på individuelle forskjeller.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Emnet gir innføring i sosialpsykologisk teori og personlighetsperspektiver, denne kunnskapen kan komme til god nytte i alle yrker som involverer mellommenneskelige relasjoner. Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innen helse, trening, ernæring og psykologi. Både som stedbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid helsefaglig utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 420 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 4 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    7102
    Sosial- og personlighetsp... Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse. Les mer
    15 19.300,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Mappeinnlevering
Lukk