Handlekurven er tom.
Studietilbud / Økonomi og regnskap

Statistikk for økonomer

Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter.

7.5 stp Høyskole

Høyskolen Kristiania

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Kurset Statistikk for økonomer vil lære deg grunnleggende statistikk; statistiske begreper og tenkemåte. Du vil få en innføring i hvordan man kan se en sammenheng mellom stikkprøver og populasjon, og du vil lære et grunnleggende spekter hypotesetester for analytisk formål. Kurset gir også grunnleggende kunnskapselementer til nytte i andre økonomiske fag.

  Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

  Statistikk for økonomer består av følgende tema:

  • Innføring i beskrivende statistikk
  • Enkel sannsynlighetsregning
  • Definisjon av tilfeldige variabler av ulik type, samt anvendelse av disse
  • Presentasjon av ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Oppbygging av en kontinuerlig sannsynlighetsmodell
  • Punktestimering
  • Konstruksjon av konfidensintervall for ulike parametere
  • Hypotesetesting basert på parametriske metoder
  • Hypotesetesting basert på ikke-parametriske metoder
  • Korrelasjon
  • Enkel lineær regresjon


  Emnebeskrivelse
  Klikk her for å se fullstendig emnebeskrivelse

Lukk
 • Læringsutbytte

  I dette kurset skal du tilegne deg kunnskaper slik at du kan forstå og anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter. Du får også en innføring i hvordan du kan trekke statistiske slutninger på grunnlag av data.

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania tilbyr blant annet kurs og studier innenfor økonomi, regnskap, ledelse, prosjektledelse, HR og markedsføring. Både som stedsbaserte studier og nettstudier. Vi har fokus på at du som student får en relevant og solid utdanning med en faglig tyngde, uansett hvilken studiemetode du velger.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

   infographic_timer 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 4 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    6321
    Statistikk for økonomer Statistikk for økonomer gir grunnlag for å forstå og selv anvende enkle sannsynlighetsteoretiske og statistiske argumenter. Les mer
    7.5 11.000,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Tilgang til klasserom på nett
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
Lukk
 • Finansiering

   Du kan betale med faktura, kort, avdrag, eller gjøre avtale med annen betaler. Du kan søke om støtte fra Lånekassen dersom du bestiller kurs som til sammen har minimum 18 studietimer pr. uke.

Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
Lukk
 • Eksamen

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 3 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
Lukk